Testy pluginu Prolog

Dana strona


<prolog goal=„kobieta(X),write(X),nl,fail” cache=„true”> kobieta(kasia1). kobieta(basia1). mezczyzna(jasiuu). </prolog>


a tu? - w przypadku braku podania goal, plugin nic nie zrobi, chyba ze ustawimy mu cache=„true”


<prolog goal=„mezczyzna(X),write(X),nl,fail” cache=„true”> kobieta(kasiakkk). mezczyzna(tomekk). </prolog>


FIXME Czy plugin merguje wszystkie fragmenty kodu z danej strony? czy tylko to co jest w konkretnym tagu? Miały być wszystkie :-)

- plugin bedzie mergował tylko te fragmenty, które mają ustawioną wartość true


<prolog goal=„kobieta(X),write(X),nl,fail” cache=„true”> kobieta(kasia2). kobieta(basia2). mezczyzna(krzys). </prolog>


to też nic nie daje


<prolog goal=„mezczyzna(X),write(X),nl,fail”> </prolog>


to też nic nie daje


<prolog goal=„mezczyzna(X),write(X),nl,fail” scope=„pl:miw:miw08_dokuviz:testyprolog”> </prolog>


FIXME Ja bym w powyższym spodziewał się zobaczyć

tomek krzys 

Inny plik


<prolog goal=„drzewo(X,Y),write(X),nl,fail.” file=„pl:miw:miw08_dokuviz:test1.pl”> </prolog>


Namespace

powinien się zmergować kod ze wszystkich stron w namespace?


<prolog goal=„mezczyzna(X),write(X),nl,fail” scope=„pl:miw:miw08_dokuviz:”> </prolog>


FIXME czy ja coś robię źłe, czy tego nie ma?


<prolog goal=„mezczyzna(X),write(X),nl,fail” scope=„pl:miw:miw08_dokuviz:*”> </prolog>


Specyfikacja

<prolog goal="kobieta(X)" file="pl:miw:test.pl">
</prolog>

<prolog goal="kobieta(X) url="http://costam.org/test.pl">
</prolog>

<prolog goal="kobieta(X)" scope="."> ta str
<prolog goal="kobieta(X)" scope="pl:miw:proj"> podana str
<prolog goal="kobieta(X)" scope="pl:miw:"> namespace
<prolog goal="kobieta(X)" scope="pl:miw:proj.*08"> regexp

<prolog scope="raz:dwa:trzy" goal="kobieta(X),write(X),nl,fail" cache="true">
kobieta(anna).
</prolog>

Testy

<prolog scope=„.*” goal=„kobieta(X),write(X),nl,fail”> </prolog>

<prolog goal=„mezczyzna(X),write(X),nl,fail” scope=„.*”>

</prolog>

<prolog goal=„male(X), write(X),nl,fail” scope=„.*”> </prolog>


<prolog scope=„.*” goal=„male(X),write(X),nl,fail.” cache=„true”> </prolog>


<prolog goal=„zwierze(X),write(X),nl,fail” scope=„pl:miw:miw08_dokuviz:testyprolog”></prolog>

pl/miw/miw08_dokuviz/testyprolog.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0