To jest stara wersja strony!


Opis

Łukasz Łysik llysik@gmail.com

Java ↔ Prolog via Sockets, examples, feasibility study, evaluation An example of enabling a Java tic tac toe GUI to interact with the Prolog tic tac toe game agent, using a socket data connector: http://www.csupomona.edu/~jrfisher/www/prolog_tutorial/8_4.html

Spotkania

08.03.04

 • zmiana java(server) na java client
 • logic server

08.03.18

user_says(Q,A) :- stored_answer(Q,A).
 
user_says(Q,A) :- \+ stored_answer(Q,_),
         nl,nl,
         ask_question(Q),
         get_yes_or_no(Response),
         asserta(stored_answer(Q,Response)),
         Response = A.
user_says(Q,A) :- stored_answer(Q,A).
 
user_says(Q,A) :- \+ stored_answer(Q,_),
         nl,nl,
         java_ui_quest(Q,Response),
         asserta(stored_answer(Q,Response)),
         Response = A.
 
java_ui_quest(Q,R) :-
ask_qest_in_java(Q),
get_ans_from_java(R).

Przy założeniu Java pyta prolog o diagnozę:

Przerobić to:

try_all_possibilities :-   % Backtrack through all possibilities...
  defect_may_be(D),
  explain(D),
  fail.

defect_may_be to zapytanie do prologu…

080401

MISSED

080415

 • upload plików java/prolog do wiki + instr obsługi + wraz z opisem rozwiązania
 • model z varda, view w java, funkcjonalność z varda_model.pl (oraz ew. cześć innych predykatów) ma być udostępniania przez socket jako model, do tego jest view w javie

Projekt

Car expert system

Wersja 1

Wersja 2

:pl:miw:prolog_javasockets_v.2.jpg

Sprawozdanie

Materiały

pl/miw/miw08_prolog_javasockets.1208245569.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0