To jest stara wersja strony!


Opis

Łukasz Łysik llysik@gmail.com

Java ↔ Prolog via Sockets, examples, feasibility study, evaluation An example of enabling a Java tic tac toe GUI to interact with the Prolog tic tac toe game agent, using a socket data connector: http://www.csupomona.edu/~jrfisher/www/prolog_tutorial/8_4.html

Spotkania

08.03.04

 • zmiana java(server) na java client
 • logic server

08.03.18

user_says(Q,A) :- stored_answer(Q,A).
 
user_says(Q,A) :- \+ stored_answer(Q,_),
         nl,nl,
         ask_question(Q),
         get_yes_or_no(Response),
         asserta(stored_answer(Q,Response)),
         Response = A.
user_says(Q,A) :- stored_answer(Q,A).
 
user_says(Q,A) :- \+ stored_answer(Q,_),
         nl,nl,
         java_ui_quest(Q,Response),
         asserta(stored_answer(Q,Response)),
         Response = A.
 
java_ui_quest(Q,R) :-
ask_qest_in_java(Q),
get_ans_from_java(R).

Przy założeniu Java pyta prolog o diagnozę:

Przerobić to:

try_all_possibilities :-   % Backtrack through all possibilities...
  defect_may_be(D),
  explain(D),
  fail.

defect_may_be to zapytanie do prologu…

080401

MISSED

080415

 • upload plików java/prolog do wiki + instr obsługi + wraz z opisem rozwiązania
 • model z varda, view w java, funkcjonalność z varda_model.pl (oraz ew. cześć innych predykatów) ma być udostępniania przez socket jako model, do tego jest view w javie

080422

 • proto varda

080429

 • dynamiczne generowanie zawartości (np. checkbox) okienka do split lub finalize
 • możliwość odpalenia sar/shi z gui.
 • kiedy można zrobić split/finalize →

ard_property

ard_hist
ard_dependency
patrz varda_view:dotgen_ard_body

080520

 • logika w prologu + shi/sar!

080610

 • split(V)→jgrapmvievserialize(V)→xml →split(varda)→sar_socket ←dot2jgxml→update(V)
 • po stronie V jest graphviz

dot -Tsvg us.dot|grep 'text-anchor' us.svg dot -Tsvg us.dot|grep -A1 'node' us.svg dot -Tsvg us.dot|grep -A1 'node' us.svg|cut -d ' ' -f 3|grep points|cut -d'„' -f2

080617

 • zacząć pisać sprawozd
  • krótki opis „protokołu”
  • sugestie co do rozszerzenia api vardy
  • sug. co do poprawy kody („switch”)

FutWork

Projekt

Car expert system

Wersja 1

Wersja 2

Sprawozdanie

Uruchamianie projektu

Serwer (Prolog)

 1. Ściągnij archiwum: :pl:miw:varda-prolog-1.0.tar.gz
 2. Rozpakuj:
   tar -zxvf varda-prolog-1.0.tar.gz 
 3. Wejdź do katalogu:
   cd varda-prolog-1.0 
 4. Uruchom przykładowy plik:
   ./varda therm-model.pl 
 5. Uruchom serwer na porcie 12345:
   :- create_server(12345). 
 6. Serwer oczekuje na połączenia.

GUI (Java)

 1. Ściągnij archiwum: :pl:miw:varda-gui-1.0.tar.gz
 2. Rozpakuj:
   tar -zxvf varda-gui-1.0.tar.gz 
 3. Wejdź do katalogu:
   cd varda-gui-1.0/bin 
 4. Uruchom program:
   java -cp ../lib/jgraph.jar:./ varda_gui.Main 

Materiały

pl/miw/miw08_prolog_javasockets.1213350472.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0