Instrukcja obsługi

Instalacja JPL

JPL - czyli interfejs pomiedzy javą, a prologiem jest częścią SWI-PROLOG. Jednak jest on dolączany do SWI-PROLOG tylko w najnowszych wersjach. Aby wiec móc używać JPL należy zainstalować najnowszą wersje(5.6.52). Ponieważ instalujac Prolog przy pomocy polecenia apt-get instalowana jest wersja 5.6.14 (przynajmniej w moim przypadku), ktora nie posiada JPL, najlepszym rozwiązaniem jest sciągniecie paczki z oficjalnej strony prologa. Problemem może być jednak postać tego pliku ponieważ nie wszystkie systemy unixowe obsluguja pliki z rozszerzeniem rpm(np. moje UBuntu). W tym przypadku możemy postąpić tak jak zostalo opisane tutaj.

Innym rozwiazaniem moze byc sciagniecie starszej wersji SWI-Prolog, oraz pobranie źródeł JPL ze strony http://sourceforge.net/projects/jpl oraz ich kompilacja.

Aby JPL działał porawnie i możliwa bylo komunikacja pomiedzy Java, a Prologiem nalezy dokonać odpowiednich zmian w zmiennych systemowych zgodnych z instrukcją instalacji JPL. W moim przypadku było to dodanie to zmiennych systemowych $PATH oraz $LD_LIBRARY_PATH odpowiednich scieżek.

Do zmiennej $PATH:
  * /usr/lib/pl-5.6.52/bin 
  * /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.00/jre/lib/i386/client

Do zmiennej $LD_LIBRARY_PATH:

  • /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.00/jre/lib/i386/
  • /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.00/jre/lib/i386/client/

Sposób uruchamiania projektu CarPL

Aby uruchomić plik carJPL, który zawiera system ekspercki w prologu wystarczy wykonać powyższe czynności, poleceniem consult z interpreterze prologa skompilowac carJPL.pl, a następnie uruchmić system za pomocą predykatu start/0.

Aby uruchomić system z poziomu Javy należy umieścić pliki: carJPL.pl oraz JavaProlog.java w tym samym katalogu. Następnie kompilujemy plik java za pomocą polecenia: javac -classpath $PROLOG_HOME/lib/jpl.jar JavaProlog.java

Nastepnie program uruchamiamy poleceniem:
java -Djava.library.path=$LD_LIBRARY_PATH:$PROLOG_HOME/lib/i386-linux/ -classpath ".:$PROLOG_HOME/lib/jpl.jar„ JavaProlog

Zmienna $PROLOG_HOME jest scieżką do katalogu, w którym zainstalowany jest SWI-PROLOG.

CarPl

VardaFrame

pl/miw/miw08_ruleruntimeg_2/pliki.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0