Sprawozdanie

Sprawozdanie można znaleźć tutaj

Spotkania

08.03.04

080401

 • Porównanie API Jeny i RDF SWI Prologu
 • jak zapisywać reguły w Jenie?
 • jaka jest różnica w sile ekspresji reguł jeny i Prologu?
 • opis dostarczonych z Jeną mechanizmów wnioskujących (reasoners)

080415

080429

 • warunki, pobieranie param od użytkow, pobranie z systemu
 • akcje, odpalanie metod?

080520

 • spisywanie sprawozd.: opis jeny, repr reguł w rdf, realizacja therm w jenie,
 • translacja therm w r2ml do jena (production rules)
 • próba translacji XTTML do Jena?

080527

 • beta sprawozd

Projekt

 • „implementacja” jsr94 w prologu
 • możliwość/sensowność jess/prolog

Jena wstęp na przykładzie rodziny

Ponieważ Jess można używać jedynie przez 30 dni, wykorzystuję do integracji framework Jena.

 • Jednym z zalet Jeny jest czytanie/zapisywanie RDF w RDF/XML, N3 oraz N-Triples. Stąd słuszne wydaje się podejście

Prolog ←przedstawienie wiedzy→ RDF ←przedstawienie wiedzy→ Java

 • Mały program w Java, który pokazuje relacje pomiędzy tatą (Jan), mamą (Krystyna), córką (Kasia), synem (Jasiu)

Zostały zapisane następujące dane:

	corka.addProperty(siostra, syn);
	tata.addProperty(ojciec, corka);
	tata.addProperty(ojciec, syn);
	tata.addProperty(malzonek, mama);
	mama.addProperty(malzonek, tata);
	Statement statement1 = model.createStatement(syn, dziecko, mama);
	Statement statement2 = model.createStatement(syn, dziecko, tata);
	Statement statement3 = model.createStatement(corka, dziecko, mama);
	Statement statement4 = model.createStatement(corka, dziecko, tata); 

W pliku RDF:

<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:j.0="http://purl.org/vocab/relacje/" > 
 <rdf:Description rdf:about="http://Family/KowalskiJan">
  <j.0:malzonek rdf:resource="http://Family/KowalskiKrystyna"/>
  <j.0:ojciec rdf:resource="http://Family/KowalskiJasiu"/>
  <j.0:ojciec rdf:resource="http://Family/KowalskiKasia"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://Family/KowalskiKrystyna">
  <j.0:malzonek rdf:resource="http://Family/KowalskiJan"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://Family/KowalskiKasia">
  <j.0:dziecko rdf:resource="http://Family/KowalskiJan"/>
  <j.0:dziecko rdf:resource="http://Family/KowalskiKrystyna"/>
  <j.0:siostra rdf:resource="http://Family/KowalskiJasiu"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://Family/KowalskiJasiu">
  <j.0:dziecko rdf:resource="http://Family/KowalskiJan"/>
  <j.0:dziecko rdf:resource="http://Family/KowalskiKrystyna"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

Przekazany RDF do Javy daje model z zawartością 9 informacji.

Po zadaniu prostych zapytań

 syn.listProperties(dziecko);
 corka.listProperties(dziecko);
 corka.listProperties(siostra);

otrzymałem:

http://Family/KowalskiJasiu jest dzieckiem

 http://Family/KowalskiJan
 http://Family/KowalskiKrystyna

http://Family/KowalskiKasia jest dzieckiem

 http://Family/KowalskiJan
 http://Family/KowalskiKrystyna

http://Family/KowalskiKasia ma rodzenstwo

 http://Family/KowalskiJasiu

SPARQL

Zapytania buduje się podobnie jak w języku zapytań SQL z tą różnicą, że podaje się całą trójkę. Zapytanie SPARQL dla podanego powyżej przykładu może wyglądać tak:

SELECT ?x ?w ?q 
WHERE {?x ?w ?q}

Oznacza to podgląd całej wiedzy, która jest zawarta w modelu.

Na takie zapytanie uzyskałem taką odpowiedź:

Jasiu dziecko Jan
Jasiu dziecko Krystyna
Krystyna malzonek Jan
Jan malzonek Krystyna
Jan ojciec Jasiu
Jan ojciec Kasia
Kasia dziecko Jan
Kasia dziecko Krystyna
Kasia siostra Jasiu

Jak widać są to wszytkie informacje, które zawarłem w modelu. (Dla czytelności zostały usunięte URI, aby odpowiedź nie wygdlądała np. tak http://Family/KowalskiJan)

Znając zasadę tworzenia zapytania, można otrzymać odpowiedź na „skomplikowane” zapytanie.

Termostat - RDF

Aby stworzyć plik RDF reprezentujący model termostatu, najpierw utworzyłem model termostatu wg. reguł.

Aby plik taki został wygenerowany ścieżki do resoure'ów oraz propertis'ów muszą być unikalne stąd musiałem stworzyć dwa Stringi, którymi poprzedzałem każdy z nich.

	static final String resourceUri = "http://Resource/my/";
	static final String propertyUri = "http://Property/my/";

Tak zapisałem model w Javie:

		Model model = ModelFactory.createDefaultModel();
		//1
		Resource day = model.createResource(resourceUri+ "Day");
		Resource workday = model.createResource(resourceUri+"Workday");
		Property monday = model.createProperty(propertyUri+"monday");
		Property tuesday = model.createProperty(propertyUri+"tuesday");
		Property wednesday = model.createProperty(propertyUri+"wednesday");
		Property thursday = model.createProperty(propertyUri+"thursday");
		Property friday = model.createProperty(propertyUri+"friday");
		day.addProperty(monday, workday);
		day.addProperty(tuesday, workday);
		day.addProperty(wednesday, workday);
		day.addProperty(thursday, workday);
		day.addProperty(friday, workday);
		
		//2
		Resource weekend = model.createResource(resourceUri + "Weekend");
		Property saturday = model.createProperty(propertyUri + "saturday");
		Property sunday = model.createProperty(propertyUri+ "sunday");
		day.addProperty(saturday, weekend);
		day.addProperty(sunday, weekend);
		
		//3 4 5
		Resource time = model.createResource(resourceUri + "time");
		Resource hour = model.createResource(resourceUri + "hour");
		Property sevenAm = model.createProperty(propertyUri + "seven-before9am");
		Property sixPm = model.createProperty(propertyUri + "six-after5pm");
		Property noon = model.createProperty(propertyUri + "noon");
		time.addProperty(sevenAm, hour);
		time.addProperty(sixPm, hour);
		time.addProperty(noon, hour);
		
		//6
		//--
		
		//7
		Resource month = model.createResource(resourceUri+ "month");
		Resource summer = model.createResource(resourceUri+"summer");
		Property january = model.createProperty(propertyUri+"january");
		Property february = model.createProperty(propertyUri+"february");
		Property december = model.createProperty(propertyUri+"december");
		month.addProperty(january, summer);
		month.addProperty(february, summer);
		month.addProperty(december, summer);
		
		//8
		Resource autumn = model.createResource(resourceUri+"autumn");
		Property march = model.createProperty(propertyUri+"march");
		Property april = model.createProperty(propertyUri+"april");
		Property may = model.createProperty(propertyUri+"may");
		month.addProperty(march, autumn);
		month.addProperty(april, autumn);
		month.addProperty(may, autumn);
		
		//9
		Resource winter = model.createResource(resourceUri+"winter");
		Property june = model.createProperty(propertyUri+"june");
		Property july = model.createProperty(propertyUri+"july");
		Property august = model.createProperty(propertyUri+"august");
		month.addProperty(june, winter);
		month.addProperty(july, winter);
		month.addProperty(august, winter);
		
		//10
		Resource spring = model.createResource(resourceUri+"spring");
		Property september = model.createProperty(propertyUri+"september");
		Property october = model.createProperty(propertyUri+"october");
		Property november = model.createProperty(propertyUri+"november");
		month.addProperty(september, spring);
		month.addProperty(october, spring);
		month.addProperty(november, spring);
		
		//11 12 13		Resource operation = model.createResource(resourceUri + "operation");
		Property businessHours = model.createProperty(propertyUri + "businessHours");
		Property notBusinessHours = model.createProperty(propertyUri + "notBusinessHours");
		operation.addProperty(businessHours, hour);
		operation.addProperty(notBusinessHours, hour);

		//14 15 16 17 18
		Resource thermostat = model.createResource(resourceUri + "thermostat");
		Resource setting = model.createResource(resourceUri + "setting");
		Property degrees20 = model.createProperty(propertyUri + "20degrees");
		Property degrees15 = model.createProperty(propertyUri + "15degrees");
		Property degrees24 = model.createProperty(propertyUri + "24degrees");
		Property degrees27 = model.createProperty(propertyUri + "27degrees");
		Property degrees16 = model.createProperty(propertyUri + "16degrees");
		Property degrees18 = model.createProperty(propertyUri + "18degrees");
		Property degrees14 = model.createProperty(propertyUri + "14degrees");
		thermostat.addProperty(degrees20, setting);
		thermostat.addProperty(degrees15, setting);
		thermostat.addProperty(degrees24, setting);
		thermostat.addProperty(degrees27, setting);
		thermostat.addProperty(degrees16, setting);
		thermostat.addProperty(degrees18, setting);
		thermostat.addProperty(degrees14, setting);

Na tej podstawie wygenerowałem plik RDF z zapisanym modelem:

<rdf:RDF
  xmlns:j.0="http://Property/my/18"
  xmlns:j.1="http://Property/my/"
  xmlns:j.2="http://Property/my/15"
  xmlns:j.3="http://Property/my/24"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:j.4="http://Property/my/27"
  xmlns:j.5="http://Property/my/16"
  xmlns:j.7="http://Property/my/14"
  xmlns:j.6="http://Property/my/20" > 
 <rdf:Description rdf:about="http://Resource/my/time">
  <j.1:noon rdf:resource="http://Resource/my/hour"/>
  <j.1:six-after5pm rdf:resource="http://Resource/my/hour"/>
  <j.1:seven-before9am rdf:resource="http://Resource/my/hour"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://Resource/my/month">
  <j.1:january rdf:resource="http://Resource/my/summer"/>
  <j.1:february rdf:resource="http://Resource/my/summer"/>
  <j.1:september rdf:resource="http://Resource/my/spring"/>
  <j.1:october rdf:resource="http://Resource/my/spring"/>
  <j.1:july rdf:resource="http://Resource/my/winter"/>
  <j.1:november rdf:resource="http://Resource/my/spring"/>
  <j.1:may rdf:resource="http://Resource/my/autumn"/>
  <j.1:april rdf:resource="http://Resource/my/autumn"/>
  <j.1:august rdf:resource="http://Resource/my/winter"/>
  <j.1:june rdf:resource="http://Resource/my/winter"/>
  <j.1:december rdf:resource="http://Resource/my/summer"/>
  <j.1:march rdf:resource="http://Resource/my/autumn"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://Resource/my/Day">
  <j.1:sunday rdf:resource="http://Resource/my/Weekend"/>
  <j.1:saturday rdf:resource="http://Resource/my/Weekend"/>
  <j.1:friday rdf:resource="http://Resource/my/Workday"/>
  <j.1:thursday rdf:resource="http://Resource/my/Workday"/>
  <j.1:wednesday rdf:resource="http://Resource/my/Workday"/>
  <j.1:tuesday rdf:resource="http://Resource/my/Workday"/>
  <j.1:monday rdf:resource="http://Resource/my/Workday"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://Resource/my/operation">
  <j.1:notBusinessHours rdf:resource="http://Resource/my/hour"/>
  <j.1:businessHours rdf:resource="http://Resource/my/hour"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://Resource/my/thermostat">
  <j.7:degrees rdf:resource="http://Resource/my/setting"/>
  <j.0:degrees rdf:resource="http://Resource/my/setting"/>
  <j.5:degrees rdf:resource="http://Resource/my/setting"/>
  <j.4:degrees rdf:resource="http://Resource/my/setting"/>
  <j.3:degrees rdf:resource="http://Resource/my/setting"/>
  <j.2:degrees rdf:resource="http://Resource/my/setting"/>
  <j.6:degrees rdf:resource="http://Resource/my/setting"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

Przykład programu wnioskującego (Java+Jena)

W tej części przedstawię program, który na podstawie danych wejściowych nastawia temperaturę. Program został napisany w oparciu o reguły dla termostatu.

Jako dane wejściowe od użytkownika pobierane są następujące informacje:

 • miesiąc
 • dzień
 • godzina

W przyszłości dane te będą mogły być pobierane automatycznie na podstawie aktualnej daty w systemie. Dzięki tak pobieranej informacji będzie możliwe sterowanie temperaturą „prawie” w czasie rzeczywistym. Ze względu na przeprowadzane testy, dane na tym etapie są wpisane w kodzie programu.

Opis programu

Założenia:

Program na podstawie pobieranych danych (miesiąc, dzień, godzina) potrafi poprzez zapisane reguły oraz system wnioskowania ustalić temperaturę termostatu.

Implementacja:

 • W pierwszej kolejności wpisywane są dane przez użytkownika
  //data to run rules
  String day = "monday";
  String hour = "h11";
  String month = "july";
 • Następnie tworzony jest model (na którym będziemy przeprowadzać wnioskowanie). Ponieważ musimy uwzględnić podane wcześniej informacje, dodajemy je (i tylko je) do modelu.
  //creating new model
  Model model = ModelFactory.createDefaultModel();
  // creating day
  Resource dayResource = model.createResource(baseURI + "day");
  Property dayProperty = model.createProperty(baseURI + day);
  dayResource.addProperty(dayProperty, dayResource);
  // creating time
  Resource hourResource = model.createResource(baseURI + "hour");
  Property hourProperty = model.createProperty(baseURI + hour);
  hourResource.addProperty(hourProperty, hourResource);
  // creating month
  Resource monthResource = model.createResource(baseURI + "month");
  Property monthProperty = model.createProperty(baseURI + month);
  monthResource.addProperty(monthProperty, monthResource);
 • Gdy mamy utworzony model musimy zapisać reguły. Użyłem w projekcie ponad 50 reguł, aby móc opisać dokładnie zasadę działania podanego powyżej termostatu. W tym miejscu zapiszę zaledwie ważniejsze reguły. Wszystkie reguły można zobaczyć w kodzie programu.
           //day:
String ruleSrc = " [ruleD1: (?a http://uri#monday ?b) -> (?a http://uri#monday http://uri#workday)]"
           + " [ruleD7: (?a http://uri#sunday ?b) -> (?a http://uri#sunday http://uri#weekend)]"
 
           // time: between 9 am and 5 pm
           + " [ruleT10: (?x http://uri#h10 ?h) -> (?x http://uri#h10 http://uri#beetwen)]"
 
           // time: before 9 am and after 5 pm
           + " [ruleT17: (?x http://uri#h17 ?h) -> (?x http://uri#h17 http://uri#out)]"
 
           // getting day and hour
           + " [ruleGDH1: (?gdh1gd http://uri#" + day + " http://uri#workday),(?gdh1gh http://uri#" + hour + " http://uri#beetwen) -> (http://uri#operation http://uri#mode http://uri#during)]"
 
           //months:
           + " [ruleS1: (?s1s1 http://uri#january ?s1s2) -> (?s1s1 http://uri#january http://uri#summer)]"
           + " [ruleS3: (?s3s1 http://uri#march ?s3s2) -> (?s3s1 http://uri#march http://uri#autumn)]"
 
           //getting month and operation
           + " [ruleGMO1: (?gmo1gm http://uri#" + month + " http://uri#spring),(?gmo1go http://uri#mode http://uri#during) -> (http://uri#temperature http://uri#set http://uri#20)]"
           + " [ruleGMO2: (?gmo2gm http://uri#" + month + " http://uri#spring),(?gmo2go http://uri#mode http://uri#notDuring) -> (http://uri#temperature http://uri#set http://uri#15)]"
 • Po utworzeniu modelu oraz reguł musimy uruchomić mechanizm wnioskujący. W tym celu należy wpisać
  List rules = Rule.parseRules(ruleSrc);
  Reasoner reasoner = new GenericRuleReasoner(rules);
  InfModel inf = ModelFactory.createInfModel(reasoner, model);
  inf.getDeductionsModel().write(System.out);
 • W celu pokazania powstałego modelu poprzez etap wnioskowania i zapisania go w postaci „trójek” należy wpisać
  Iterator list = inf.listStatements(null, null, (RDFNode) null);
  while (list.hasNext()) {
   System.out.println(" - " + list.next());
  }

Źródła:

Z braku możliwości zamieszczenia pliku z rozszerzeniem .java zamieszczam plik .txt (proszę o ściągnięcie pliku na dysk i zminie rozszerzenia) JenaRulesEngine.txt

W celu uruchomienia aplikacji należy dodać biblioteki frameworka Jena. Źródła można pobrać ze strony link Osobiście korzystałem z wersji frameworka Jena-2.5.5

Przykład działania:

 • Uruchomienie nr 1
>>> Start Jena Rules <<<
Data:
day: monday	hour: h11	month: julyCreated model (RDF):
<rdf:RDF
  xmlns:j.0="http://uri#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#day">
  <j.0:monday rdf:resource="http://uri#day"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#month">
  <j.0:july rdf:resource="http://uri#month"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#hour">
  <j.0:h11 rdf:resource="http://uri#hour"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>Deduction model (RDF):
<rdf:RDF
  xmlns:j.0="http://uri#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#day">
  <j.0:monday rdf:resource="http://uri#workday"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#month">
  <j.0:july rdf:resource="http://uri#winter"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#hour">
  <j.0:h11 rdf:resource="http://uri#beetwen"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#temperature">
  <j.0:set rdf:resource="http://uri#18"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#operation">
  <j.0:mode rdf:resource="http://uri#during"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>Deduction model presented in N3:
 - [http://uri#temperature, http://uri#set, http://uri#18]
 - [http://uri#hour, http://uri#h11, http://uri#beetwen]
 - [http://uri#operation, http://uri#mode, http://uri#during]
 - [http://uri#day, http://uri#monday, http://uri#workday]
 - [http://uri#month, http://uri#july, http://uri#winter]
 - [http://uri#month, http://uri#july, http://uri#month]
 - [http://uri#day, http://uri#monday, http://uri#day]
 - [http://uri#hour, http://uri#h11, http://uri#hour]
 • Uruchomienie nr 2
>>> Start Jena Rules <<<
Data:
day: sunday	hour: h15	month: octoberCreated model (RDF):
<rdf:RDF
  xmlns:j.0="http://uri#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#day">
  <j.0:sunday rdf:resource="http://uri#day"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#month">
  <j.0:october rdf:resource="http://uri#month"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#hour">
  <j.0:h15 rdf:resource="http://uri#hour"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>Deduction model (RDF):
<rdf:RDF
  xmlns:j.0="http://uri#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#day">
  <j.0:sunday rdf:resource="http://uri#weekend"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#month">
  <j.0:october rdf:resource="http://uri#spring"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#hour">
  <j.0:h15 rdf:resource="http://uri#beetwen"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#temperature">
  <j.0:set rdf:resource="http://uri#15"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#operation">
  <j.0:mode rdf:resource="http://uri#notDuring"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>Deduction model presented in N3:
 - [http://uri#temperature, http://uri#set, http://uri#15]
 - [http://uri#hour, http://uri#h15, http://uri#beetwen]
 - [http://uri#operation, http://uri#mode, http://uri#notDuring]
 - [http://uri#day, http://uri#sunday, http://uri#weekend]
 - [http://uri#month, http://uri#october, http://uri#spring]
 - [http://uri#month, http://uri#october, http://uri#month]
 - [http://uri#day, http://uri#sunday, http://uri#day]
 - [http://uri#hour, http://uri#h15, http://uri#hour]
 • Uruchomienie nr 3
>>> Start Jena Rules <<<
Data:
day: wednesday	hour: h23	month: februaryCreated model (RDF):
<rdf:RDF
  xmlns:j.0="http://uri#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#day">
  <j.0:wednesday rdf:resource="http://uri#day"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#month">
  <j.0:february rdf:resource="http://uri#month"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#hour">
  <j.0:h23 rdf:resource="http://uri#hour"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>Deduction model (RDF):
<rdf:RDF
  xmlns:j.0="http://uri#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" > 
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#day">
  <j.0:wednesday rdf:resource="http://uri#workday"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#month">
  <j.0:february rdf:resource="http://uri#summer"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#hour">
  <j.0:h23 rdf:resource="http://uri#out"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#temperature">
  <j.0:set rdf:resource="http://uri#27"/>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://uri#operation">
  <j.0:mode rdf:resource="http://uri#notDuring"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>Deduction model presented in N3:
 - [http://uri#temperature, http://uri#set, http://uri#27]
 - [http://uri#hour, http://uri#h23, http://uri#out]
 - [http://uri#operation, http://uri#mode, http://uri#notDuring]
 - [http://uri#day, http://uri#wednesday, http://uri#workday]
 - [http://uri#month, http://uri#february, http://uri#summer]
 - [http://uri#month, http://uri#february, http://uri#month]
 - [http://uri#day, http://uri#wednesday, http://uri#day]
 - [http://uri#hour, http://uri#h23, http://uri#hour]

Translacja r2ml do reguł Jeny

Miałem przeprowadzić translację therm w r2ml do reguł Jeny.

W tym celu skorzystałem ze strony strona a wykorzystałem do tego thermy ze strony r2ml.

Niestety po przekopiowaniu całego tekstu do wspomnianego translatora otrzymałem bład postaci:

[ERR0011] org.xml.sax.SAXParseException: The markup in the document following the root element must be well-formed.

Postanowiłem więc spróbować dla każdej z reguł w r2ml zastosować translator. Dla pierwszej reguły

<r2ml:RuleBase xmlns:r2ml="http://www.rewerse.net/I1/2006/R2ML"
     xmlns:r2mlv="http://www.rewerse.net/I1/2006/R2ML/R2MLV"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
     xmlns:userv="http://www.businessrulesforum.com/2005/userv#" 
     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb"
     xsi:schemaLocation="http://oxygen.informatik.tu-cottbus.de/R2ML/0.5/R2ML.xsd">
 
 <r2ml:ProductionRuleSet>
 <r2ml:ProductionRule r2ml:ruleID="Thermostat01" 
 
xmlns:ext="http://borg.ia.agh.edu.pl/~tpalosz/jboss/org.drools.examples.Date">
  <r2ml:Documentation>
    <r2ml:RuleText r2ml:textFormat="plain">
      if   the day is Monday 
      or   the day is Tuesday or   the day is Wednesday 
      or   the day is Thursday or   the day is Friday 
      then  today is a workday
    </r2ml:RuleText>
  </r2ml:Documentation>
  <r2ml:conditions>
 
   <r2ml:qf.Disjunction>
    <r2ml:DatatypePredicateAtom r2ml:datatypePredicateID="swrlb:equal">
     <r2ml:dataArguments>
      <r2ml:AttributeFunctionTerm r2ml:attributeID="day">
       <r2ml:contextArgument>
        <r2ml:ObjectVariable r2ml:name="date" r2ml:classID="Date"/>
       </r2ml:contextArgument>
      </r2ml:AttributeFunctionTerm>
       <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="Monday" r2ml:datatypeID="xs:string"/>
     </r2ml:dataArguments>
    </r2ml:DatatypePredicateAtom>
 
    <r2ml:DatatypePredicateAtom r2ml:datatypePredicateID="swrlb:equal">
     <r2ml:dataArguments>
      <r2ml:AttributeFunctionTerm r2ml:attributeID="day">
       <r2ml:contextArgument>
        <r2ml:ObjectVariable r2ml:name="date" r2ml:classID="Date"/>
       </r2ml:contextArgument>
      </r2ml:AttributeFunctionTerm>
       <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="Tuesday" r2ml:datatypeID="xs:string"/>
     </r2ml:dataArguments>
    </r2ml:DatatypePredicateAtom>
 
    <r2ml:DatatypePredicateAtom r2ml:datatypePredicateID="swrlb:equal">
     <r2ml:dataArguments>
      <r2ml:AttributeFunctionTerm r2ml:attributeID="day">
       <r2ml:contextArgument>
        <r2ml:ObjectVariable r2ml:name="date" r2ml:classID="Date"/>
       </r2ml:contextArgument>
      </r2ml:AttributeFunctionTerm>
       <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="Wednesday" r2ml:datatypeID="xs:string"/>
     </r2ml:dataArguments>
    </r2ml:DatatypePredicateAtom>
 
    <r2ml:DatatypePredicateAtom r2ml:datatypePredicateID="swrlb:equal">
     <r2ml:dataArguments>
      <r2ml:AttributeFunctionTerm r2ml:attributeID="day">
       <r2ml:contextArgument>
        <r2ml:ObjectVariable r2ml:name="date" r2ml:classID="Date"/>
       </r2ml:contextArgument>
      </r2ml:AttributeFunctionTerm>
       <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="Thursday" r2ml:datatypeID="xs:string"/>
     </r2ml:dataArguments>
    </r2ml:DatatypePredicateAtom>
 
    <r2ml:DatatypePredicateAtom r2ml:datatypePredicateID="swrlb:equal">
     <r2ml:dataArguments>
      <r2ml:AttributeFunctionTerm r2ml:attributeID="day">
       <r2ml:contextArgument>
        <r2ml:ObjectVariable r2ml:name="date" r2ml:classID="Date"/>
       </r2ml:contextArgument>
      </r2ml:AttributeFunctionTerm>
       <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="Friday" r2ml:datatypeID="xs:string"/>
     </r2ml:dataArguments>
    </r2ml:DatatypePredicateAtom>
 
   </r2ml:qf.Disjunction>
  </r2ml:conditions>
 
  <r2ml:producedAction>
   <r2ml:AssignActionExpression r2ml:propertyID="today">
    <r2ml:contextArgument>
    <r2ml:ObjectVariable r2ml:classID="Date" r2ml:name="date" />
    </r2ml:contextArgument>     
    <r2ml:value>
    <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="workday" r2ml:datatypeID="xs:string"/>
    </r2ml:value>
   </r2ml:AssignActionExpression>
  </r2ml:producedAction>
 </r2ml:ProductionRule>
 </r2ml:ProductionRuleSet>
 
</r2ml:RuleBase>

Otrzymałem coś takiego

r2ml:qf.DisjunctionDisjunction is not supported by Jena Rules !

Taki sam komunikat otrzymałem dla drugiej reguły.

Dla trzeciej reguły tłumaczenie się powiodło, jednak wynik tego tłumaczenia jest daleki od spodziewanego.

Wygląda on tak

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--// Jena output of R2ML Derivation Rules and Production Rules-->
<jena>


   <ns xmlns:r2mlv="http://www.rewerse.net/I1/2006/R2ML/R2MLV"
     xmlns:userv="http://www.businessrulesforum.com/2005/userv#"
     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb"
     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
     xmlns:r2ml="http://www.rewerse.net/I1/2006/R2ML"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns:ext="http://borg.ia.agh.edu.pl/~tpalosz/jboss/org.drools.examples.Date"/>

 


 
 [ () ge(
       time(
         ?date 
       )) () -> ]


 
 


</jena> 

Skontaktowałem się więc z Tomkiem w celu uzyskania jakiejś pomocy. Ustaliliśmy, zresztą zgodnie z komunikatem, że prawdopodobnie translator nie obsługuje Disjunction, które Tomek zastosował.

Dla trzeciego tłumaczenia, te które się udało próbowaliśmy więc uzyskać „lepszy” rezultat, jednak zarówno przy zastosowaniu słownika oraz bez niego rezultaty pozostają takie same. Podejrzewamy więc, że stworzone thermy w r2ml'u odbiegają od standardu w jakim działa wspomniany translator. Możliwe jest, że reguły zapisane w r2ml są poprawnie, jednak translator nie potrafi ich przekształcić na właściwy kod Jeny.

Translacja xttml do reguł Jeny

Po zapoznaniu się z formą zapisu reguł w formacie XTTML doszedłem do następujących wniosków:

 • Mam przedstawić podaną regułę z XTTML w Jenie
rule_1: if att_0 in <1,5>u{8} then att_1 = att_0 + 1 and att_1 = 5 + sin(att_0)

Mogę w tym celu stworzyć nowy model zgodnie z trójką zasób1←własność→zasób2 (zasób1,własność,zasob2) oraz na tak stworzonym modelu skorzystać z reguł, które są opisane również jako trójka (a,b,c)→(d,e,f) (jeśli zachodzi taka trójka (a,b,c) to wykonaj na modelu (e,f,g)) Dodatkowo jest możliwość w zapisie reguł określenia ilości czynników jakie muszą zajść, żeby wykonać operację na modelu.

 • Reguły w Jenie powinny być zapisane „nie matematycznie” tzn Jena posiada jedynie kilka „prymitywnych funkcji wbudowanych” natomiast bardziej skomplikowane operacje (takie jak sinus nie są uwzględniane). Na stronie można zobaczyć, jakie funkcje są wbudowane. Do tego konkretnego przykładu pomocne będą
lessThan(?x, ?y)
greaterThan(?x, ?y)
le(?x, ?y), ge(?x, ?y)
	
Test if x is <, >, <= or >= y. Only passes if both x and y are numbers or time instants (can be integer or floating point or XSDDateTime).


sum(?a, ?b, ?c)
addOne(?a, ?c)
difference(?a, ?b, ?c)
min(?a, ?b, ?c)
max(?a, ?b, ?c)
product(?a, ?b, ?c)
quotient(?a, ?b, ?c)

Sets c to be (a+b), (a+1) (a-b), min(a,b), max(a,b), (a*b), (a/b). Note that these do not run backwards, if in sum a and c are bound and b is unbound then the test will fail rather than bind b to (c-a). This could be fixed.
 • Można więc zapisać, że na modelu ma się coś wykonać (operacja po słowie then) gdy lessThan(att_0, 5) oraz greaterThan(att_0, 1) [ lessThan(att_0, 5),greaterThan(att_0, 1)→…..]
 • Operacje na modelu att_1 = att_0 + 1 and att_1 = 5 + sin(att_0) zapiszemy po → jako dwa osobne działania. Pierwsze z nich att_1 = att_0 + 1 możemy zapisać ponownie wykorzystując funkcje Jeny sum(att_0, 1, att_1). Drugie działanie att_1 = 5 + sin(att_0) już tak prosto nie da się wykonać ponieważ brak jest odpowiedniej funkcji do obliczania sinusa. Jednak zapytanie powinno wyglądać podobnie do tego sum(5, sin(att_0), att_1)
 • Można więc ostatecznie zapisać podaną regułę jako String w postaci
String str = "rule1: lessThan(att_0, 5),greaterThan(att_0, 1)-> sum(att_0, 1, att_1),sum(5, sin(att_0), att_1)";
 • Uważam, że uzyskanie takich informacji z wskazanych wcześniej reguł w formacie XTTML będzie bardzo trudnym zadaniem.

Jednak wydaje się, że dla reguł „niematematycznych” w formacie XTTML możliwe jest zbudowanie dość prostego parsera, który wyciągnie odpowiednie dane z XTTML i przekaże do metody napisanej w języku Java, która to utworzy reguły dla Jeny. Ponieważ reguły zapisywane są jako jeden String, można stworzyć metodę, która będzie tworzyć jedynie jedną trójkę (a,b,c), natomiast sam algorytm wskaże w które miejsce umieścić znak → i wpisać operacje na modelu. Przez wielokrotne wywołanie wcześniejszej metody powinniśmy uzyskać podobny efekt. Jednak tak stworzone reguły powinny mieć jak najprostszą postać czyli (a1,a2,a3),(b1,b2,b3)→(c1,c2,c3)

Materiały

Basic

Dokumentacja - Dokumentacja do frameworka Jena

IBM - Wprowadzenie do Jena wykonane przez IBMa

RDF - wszytstko o RDF - PDF wykonany przez wydawnictwo O'Reilly

System ekspertowy - Wikipedia

Java Rule Engine API - Getting Started With the Java Rule Engine API (JSR 94): Toward Rule-Based Applications (Sun)

Java Rules Engine API (JSR 94) - Java Rules Engine API (JSR 94) in javaboutique

Jena + SPARQL

RDF in SPARQL - Search RDF data with SPARQL

AQR - Query engine for Jena

Rules Example - Rules example using Jena + Pellet (pdf file!)

Jena rules

Jena rules page - Jena rules documentation

Example - Rules in Jena example

Examlpe2 - HP Example of using Jena Rules (ppt file!)

Prolog

Prolog parser - SWI-Prolog RDF parser

Semantic Web Library - SWI-Prolog Semantic Web Library

RDF in Prolog - RDF Applications with Prolog

pl/miw/miw08_ruleruntimej/przebieg_pracy.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0