To jest stara wersja strony!


Opis

Krzysztof Kluza (4AR) krzysztof.kluza@uj.edu.pl

:!: Investigate how XTT could be modeled in UML

  • input

UML, ARD/XTT documentation

  • output

Sample XTT based rules modelled with UML.

Spotkania

08.02.26

08.03.04

080318

hekate_case_thermostat

  • połączenia między diagramami

080401

  • próba modelowania ARD, sar, shi, sha.

080415

  • model ard, use, trace

Projekt

Sprawozdanie

Szkice nad diagramami behawioralnymi (08.02.26, 08.03.04, 08.03.18)

Tabele decyzyjne diagramu XTT reprezentują pewne reguły, które posiadają tego samego rodzaju atrybuty, a reguły te są przetwarzane sekwencyjnie. Wobec tego nasuwa się uzasadniona chęć użycia diagramów, które nie tyle pokazują strukturę systemu, co jego zachowanie (dynamikę). Są to zatem diagramy tj. przypadków użycia (use case), czynności (activity) i stanów (state), a także diagramy interakcji (sam diagram interakcji to diagram abstrakcyjny, który może być reprezentowany przez kilka różnych diagramów).

Żaden z diagramów nie oddaje w pełni przetwarzania regułowego XTT.
Najlepszymi kandydatami są: diagram maszyny stanów oraz diagram aktywności.
Jednakże pomimo, iż możliwe jest wyrażenie w nich reguł i zdefiniowanie stanów systemu,
tego rodzaju diagramy powiększają się bardzo szybko w miarę rozwoju oprogramowania.
Takie diagramy mogą być efektywnie stosowane w przypadkach, gdy mamy do czynienia
tylko z kilkoma regułami. Nie są jednak odpowiednie dla rzeczywistych systemów regułowych. (gjn2007kese-keuml s. 7)

Wobec tego postanowiłem na początek spróbować zamodelować osobno 2 reguły z przykładu w udostępnionej specyfikacji XTT:

:pl:miw:miw08_umlandardxtt:xtt_dt.png:pl:miw:miw08_umlandardxtt:xtt_th.png

raz przy użyciu diagramów aktywności, a raz przy użyciu diagramów stanów.

Za http://www.borland.pl/tech/poradnik_uml.shtml#Diagramy_aktywnosci:

Diagramy aktywności i diagramy stanów są powiązane. Diagram aktywności skupia się na obiekcie przechodzącym pewien proces
(albo na procesie traktowanym jak obiekt), natomiast diagram stanów skupia się na operacjach związanych z jednym procesem.

Poniższe podstrony przedstawiają próby modelowania powyższych diagramów XTT:

Zagadnienia problematyczne

:!: Zgodnie ze specyfikacją XTT wiersze w tabelach są interpretowane z góry na dół. W tym momencie diagramy aktywności czy stanów zamodelowane jak wyżej nie dają możliwości oddania tych zależności.

Możliwości rozwiązania problemu:

  • numeracja krawędzi i w ten sposób utrzymywanie kontroli przepływu - komplikuje to diagram, prawdopodobnie nie będzie zgodne ze specyfikacją UML.
  • oddanie tych specyficznych zależności na innym rodzaju diagramu.

Szkice nad modelem ARD w UMLu (08.03.04, 08.04.01)

Podczas konsultacji 08.02.26 zwróciłem uwagę na podobieństwo diagramu ARD do diagramu aktywności ze złączeniem (na podstawie diagramu z książki Pilone 2007 s. 143). Stąd jako osobny temat do rozważenia jest: hipotetyczny model diagramu ARD w UMLu (08.03.04).

Po zapoznaniu się z ARD (sar, shi, sha) postanowiłem jednak użyć diagramów klas do ich przedstawienia (08.04.01):

Materiały

XMI

patrz nowe haslo o XMI.

może ja Pan rozbudować przy okazji, w tym też poczytać o MOF…

!! oba hasła na razie w brudnopisie, gdyż nie mam dostępu do przestrzeni hekate: XMI & MOF

Źródła internetowe

Literatura

  • Graessle P., Baumann H. i P., UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach., Helion 2006.
  • Pilone D., Pitman N., UML 2.0 Almanach, Helion 2007.

Oprogramowanie używane w projekcie

pl/miw/miw08_umlandardxtt.1208200021.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0