Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_xtt_rif:przyklad4 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Przykład 4 ====== 
 +<code xml><​Ruleset>​ 
 + <​rule>​ 
 +  <​Forall>​ 
 +    <​declare><​Var>​item</​Var></​declare>​ 
 +    <​declare><​Var>​deliverydate</​Var></​declare>​ 
 +    <​declare><​Var>​scheduledate</​Var></​declare>​ 
 +    <​declare><​Var>​diffduration</​Var></​declare>​ 
 +    <​declare><​Var>​diffdays</​Var></​declare>​ 
 +    <​formula>​ 
 +      <​Implies>​ 
 +        <​if>​ 
 +          <​And>​ 
 +            <​formula>​ 
 +              <​Uniterm>​ 
 +                <​op><​Const type="​rif:​local">​perishable</​Const></​op>​ 
 +                <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +              </​Uniterm>​ 
 +            </​formula>​ 
 +            <​formula>​ 
 +              <​Uniterm>​ 
 +                <​op><​Const type="​rif:​local">​delivered</​Const></​op>​ 
 +                <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +                <​arg><​Var>​deliverydate</​Var></​arg>​ 
 +                <​arg><​Const type="​rif:​iri">​ppl:​John</​Const></​arg>​ 
 +              </​Uniterm>​ 
 +            </​formula>​ 
 +            <​formula>​ 
 +              <​Uniterm>​ 
 +                <​op><​Const type="​rif:​local">​scheduled</​Const></​op>​ 
 +                <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +                <​arg><​Var>​scheduledate</​Var></​arg>​ 
 +              </​Uniterm>​ 
 +            </​formula>​ 
 +            <​formula>​ 
 +              <​Uniterm>​ 
 +                <​op><​Const type="​rif:​local">​fn:​subtract-dateTimes-yielding-dayTimeDuration</​Const></​op>​ 
 +                <​arg><​Var>​deliverydate</​Var></​arg>​ 
 +                <​arg><​Var>​scheduledate</​Var></​arg>​ 
 +                <​arg><​Var>​diffduration</​Var></​arg>​ 
 +              </​Uniterm>​ 
 +            </​formula>​ 
 +            <​formula>​ 
 +              <​Uniterm>​ 
 +                <​op><​Const type="​rif:​local">​fn:​get-days-from-dayTimeDuration</​Const></​op>​ 
 +                <​arg><​Var>​diffduration</​Var></​arg>​ 
 +                <​arg><​Var>​diffdays</​Var></​arg>​ 
 +              </​Uniterm>​ 
 +            </​formula>​ 
 +            <​formula>​ 
 +              <​Uniterm>​ 
 +                <​op><​Const type="​rif:​iri">​op:​numeric-greater-than</​Const></​op>​ 
 +                <​arg><​Var>​diffdays</​Var></​arg>​ 
 +                <​arg><​Const type="​xsd:​long">​10</​Const></​arg>​ 
 +              </​Uniterm>​ 
 +            </​formula>​ 
 +          </​And>​ 
 +        </​if>​ 
 +        <​then>​ 
 +          <​Uniterm>​ 
 +            <​op><​Const type="​xsd:​long">​reject</​Const></​op>​ 
 +            <​arg><​Const type="​rif:​iri">​ppl:​John</​Const></​arg>​ 
 +            <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +          </​Uniterm>​ 
 +        </​then>​ 
 +      </​Implies>​ 
 +    </​formula>​ 
 +  </​Forall>​ 
 + </​rule>​ 
 + <​rule>​ 
 +  <​Forall>​ 
 +    <​declare><​Var>​item</​Var></​declare>​ 
 +    <​formula>​ 
 +      <​Implies>​ 
 +        <​if>​ 
 +          <​Uniterm>​ 
 +            <​op><​Const type="​rif:​local">​unsolicited</​Const></​op>​ 
 +            <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +          </​Uniterm>​ 
 +        </​if>​ 
 +        <​then>​ 
 +          <​Uniterm>​ 
 +            <​op><​Const type="​rif:​local">​reject</​Const></​op>​ 
 +            <​arg><​Const type="​rif:​iri">​ppl:​Fred</​Const></​arg>​ 
 +            <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +          </​Uniterm>​ 
 +        </​then>​ 
 +      </​Implies>​ 
 +    </​formula>​ 
 +  </​Forall>​ 
 + </​rule>​ 
 +</​Ruleset></​code>​ 
 +[[pl:​miw:​miw08_xtt_rif|Powrót do dokumentu]]
pl/miw/miw08_xtt_rif/przyklad4.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0