Spotkania

08.02.26

wyszukać istniejące:

08.03.11

 • zarys pozycji w projekcie
 • próba bezpośredniego zapisu thermostatu w RIF (XML)
 • translacja w.w. przez XSLT do innych syntax

080401

 • translacja w.w. przez XSLT do innych syntax
 • zbadanie mozliwości verbalizacji/wizualizacji podobnie jak w R2ML?
 • czy jest możliwe zapisanie w RIF reguły: if A<3+B then C=B — Igor Wojnicki 2008/03/12 13:08

080408

080422

 • możliwość zapisu:
  • złożonej konkluzji w postaci A^B^…^N
  • sterowania wnioskowania w decyzji (idtabeli+idreguły)
  • wielowartościowych atrybutów: zbiór, lista
 • FIXME

080429

 • freeze
 • minicases
 • możliwość bezpośredniego zapisu XTT w RIF

080520

 • możliwość bezpośredniego zapisu XTT w RIF id XML?
 • w XTT tylko production rules

080527

 • przemyśleć ew. trans. xttml→rif
 • opis „zasadzek” w rif↔xtt, np any, link, etc z odn. do dok rif
 • metadane w group
pl/miw/miw08_xtt_rif/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0