Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_xtt_rif:przyklad [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +<code xml> 
 +<​Group>​ 
 +    < meta> 
 +      <​Frame>​ 
 +        <​object>​ 
 +          <Const type="​rif:​iri">​http://​sample.org</​Const>​ 
 +        </​object>​ 
 +        <​slot>​ 
 +          <​Prop>​ 
 +            <​key><​Const type="​rif:​iri">​dc:​publisher</​Const></​key>​ 
 +            <​val><​Const type="​rif:​iri">​w3:​W3C</​Const></​val>​ 
 +          </​Prop>​ 
 +        </​slot>​ 
 +        <​slot>​ 
 +          <​Prop>​ 
 +            <​key><​Const type="​rif:​iri">​dc:​date</​Const></​key>​ 
 +            <​val><​Const type="​xsd:​date">​2008-04-04</​Const></​val>​ 
 +          </​Prop>​ 
 +        </​slot>​ 
 +      </​Frame>​ 
 +    </​meta>​ 
 +    <​sentence>​ 
 +     <​Forall>​ 
 +       <​declare><​Var>​item</​Var></​declare>​ 
 +       <​declare><​Var>​deliverydate</​Var></​declare>​ 
 +       <​declare><​Var>​scheduledate</​Var></​declare>​ 
 +       <​declare><​Var>​diffduration</​Var></​declare>​ 
 +       <​declare><​Var>​diffdays</​Var></​declare>​ 
 +       <​formula>​ 
 +         <​Implies>​ 
 +           <​if>​ 
 +             <​And>​ 
 +               <​formula>​ 
 +                 <​Atom>​ 
 +                   <​op><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​perishable</​Const></​op>​ 
 +                   <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +                 </​Atom>​ 
 +               </​formula>​ 
 +               <​formula>​ 
 +                 <​Atom>​ 
 +                   <​op><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​delivered</​Const></​op>​ 
 +                   <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +                   <​arg><​Var>​deliverydate</​Var></​arg>​ 
 +                   <​arg><​Const type="​rif:​iri">​ppl:​John</​Const></​arg>​ 
 +                 </​Atom>​ 
 +               </​formula>​ 
 +               <​formula>​ 
 +                 <​Atom>​ 
 +                   <​op><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​scheduled</​Const></​op>​ 
 +                   <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +                   <​arg><​Var>​scheduledate</​Var></​arg>​ 
 +                 </​Atom>​ 
 +               </​formula>​ 
 +               <​formula>​ 
 +                 <​External>​ 
 +                   <​content>​ 
 +                     <​Atom>​ 
 +                       <​op><​Const type="​rif:​iri">​fn:​subtract-dateTimes-yielding-dayTimeDuration</​Const></​op>​ 
 +                       <​arg><​Var>​deliverydate</​Var></​arg>​ 
 +                       <​arg><​Var>​scheduledate</​Var></​arg>​ 
 +                       <​arg><​Var>​diffduration</​Var></​arg>​ 
 +                     </​Atom>​ 
 +                   </​content>​ 
 +                 </​External>​ 
 +               </​formula>​ 
 +               <​formula>​ 
 +                 <​External>​ 
 +                   <​content>​ 
 +                     <​Atom>​ 
 +                       <​op><​Const type="​rif:​iri">​fn:​get-days-from-dayTimeDuration</​Const></​op>​ 
 +                       <​arg><​Var>​diffduration</​Var></​arg>​ 
 +                       <​arg><​Var>​diffdays</​Var></​arg>​ 
 +                     </​Atom>​ 
 +                   </​content>​ 
 +                 </​External>​ 
 +               </​formula>​ 
 +               <​formula>​ 
 +                 <​External>​ 
 +                   <​content>​ 
 +                     <​Atom>​ 
 +                       <​op><​Const type="​rif:​iri">​op:​numeric-greater-than</​Const></​op>​ 
 +                       <​arg><​Var>​diffdays</​Var></​arg>​ 
 +                       <​arg><​Const type="​xsd:​long">​10</​Const></​arg>​ 
 +                     </​Atom>​ 
 +                   </​content>​ 
 +                 </​External>​ 
 +               </​formula>​ 
 +             </​And>​ 
 +           </​if>​ 
 +           <​then>​ 
 +             <​Atom>​ 
 +               <​op><​Const type="​xsd:​long">​reject</​Const></​op>​ 
 +               <​arg><​Const type="​rif:​iri">​ppl:​John</​Const></​arg>​ 
 +               <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +             </​Atom>​ 
 +           </​then>​ 
 +         </​Implies>​ 
 +       </​formula>​ 
 +     </​Forall>​ 
 +    </​sentence>​ 
 +    <​sentence>​ 
 +     <​Forall>​ 
 +       <​declare><​Var>​item</​Var></​declare>​ 
 +       <​formula>​ 
 +         <​Implies>​ 
 +           <​if>​ 
 +             <​Atom>​ 
 +               <​op><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​unsolicited</​Const></​op>​ 
 +               <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +             </​Atom>​ 
 +           </​if>​ 
 +           <​then>​ 
 +             <​Atom>​ 
 +               <​op><​Const type="​rif:​iri">​cpt:​reject</​Const></​op>​ 
 +               <​arg><​Const type="​rif:​iri">​ppl:​Fred</​Const></​arg>​ 
 +               <​arg><​Var>​item</​Var></​arg>​ 
 +             </​Atom>​ 
 +           </​then>​ 
 +         </​Implies>​ 
 +       </​formula>​ 
 +     </​Forall>​ 
 +    </​sentence>​ 
 +   </​Group>​ 
 +</​code>​
pl/miw/miw08_xtt_rif/przyklad.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0