Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_xtt_rif:signatures [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Reguły wykorzystania podpisów w RIFie ======
 +Zostanie tutaj opisana koncepcja podpisów (ang. signatures),​ które są kluczowym mechanizmem umożliwiającym kontrolowanie kontekstu, w którym dane symbole mogą się pojawić. **Należy pamiętać, że podpisy nie są częścią języka logiki w RIF, ponieważ nie pojawiają się w formułach.**
 +  * Wyróżniamy następujące podpisy:
 +    - term{ } - przedstawia kontekst w jakim występują pojedyncze obiekty (ale nie formuły atomiczne)
 +    - atomic{ }
 +    - bi_atomic{ } - przedstawia formuły atomiczne dla wbudowanych predykatów
 +Ponieważ bi_atomic < atomic, wbudowane formuły atomiczne są również zwykłymi formułami atomicznymi. Zazwyczaj większość formuł atomicznych jest zdefiniowana przez użytkownika i będą one miały podpis atomic, a nie bi_atomic.
 +  * Wszelkie symbole funkcyjne o arności //n// zapisujemy następująco
 +<​code>​f_n{(term ... term) => term}, p_n{(term ... term) => atomic}, and bi_n{(term ... term) => bi_atomic}</​code>​
 +  * Dla każdego zestawu symboli s_1,...,s_k zawartych w SigNames, istnieją podpisy
 +<​code>​f_s1...sk{(s1->​term ... sk->​term) => term} oraz p_s1...sk{(s1->​term ... sk->​term) => atomic}</​code>​
 +są to podpisy dla termów z nazwanymi argumentami oraz predykatów z nazwanymi argumentami.
 +  * Symbol ze zbioru //Const// może mieć tylko jeden zpodpisów: term, f_n, p_n, albo bi_n, gdzie n>=0, lub f_s1...sk{(s1->​term ... sk->​term) => term}, p_s1...sk{(s1->​term ... sk->​term) => atomic}, dla pewnych s1,...,sk należących do SigNames. Symbol ten **nie może** mieć podpisu atomic, bi_atomic, ponieważ tylko złożone termy mogą mieć taki podpis. A zatem, w RIF-BLD każdy stały symbol może być:
 +    - indywidualnym
 +    - predykatem o określonej arności, bądź określonymi nazwami argumentów
 +    - wbudowanym o określonej arności
 +    - funkcją o określonej arności
 +    - **Niedopuszczalne jest, aby jeden symbol odgrywał więcej niż jedną rolę**
 +  * Stałe symbole, które odpowiadają typom ze Schematów XML mają zawsze podpis term w RIF-BLD. Symbole typu rif:iri, rif:local, mogą mieć następujące podpisy: term, f_n, p_n, lub bi_n, for n = 0,1,....; albo f_s1...sk, p_s1...sk, dla pewnych nazw argumentów s1,...,sk należących do SigNames.
 +  * Wszystkie zmienne mają podpis term{ }.
 +  * Podpis równości ={(term term) => atomic, (term term) => term}. Oznacza to, że równość może porównywać tylko te termy, których podpisem jest term, nie może porównywać nazw predykatów,​ czy symboli funkcji.
 +  * Podpis frame, ->, to ->{(term term term) => atomic, (term term term) => term}.
 +  * Podpis membership, #, to #{(term term) => atomic, (term term) => term}.
 +  * Podpis podklasy relationship to ##{(term term) => atomic, (term term) => term}.
  
 +[[pl:​miw:​miw08_xtt_rif|Powrót do dokumentu]]
pl/miw/miw08_xtt_rif/signatures.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0