Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_xtt_rif:visual [2008/03/31 16:11]
miw
pl:miw:miw08_xtt_rif:visual [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 7: Linia 7:
   < html>   < html>
    <​head>​    <​head>​
-    <​title>​Ruleset ​Visualisation</​title>​+    <​title>​RIF Visualisation</​title>​
    </​head>​    </​head>​
   < body>   < body>
   <div style="​border:​ 1px solid #ff8400; background-color:​ #ffd45f; padding: 5px 5px 5px 5px;">​   <div style="​border:​ 1px solid #ff8400; background-color:​ #ffd45f; padding: 5px 5px 5px 5px;">​
-   <​div style="​font-size:​ 25px; font-family:​ Verdana, Sans; font-weight:​ bold; padding: 0px 0px 0px 0px; margin-bottom:​ 10px;">​Ruleset</​div>​ +   <​div style="​font-size:​ 25px; font-family:​ Verdana, Sans; font-weight:​ bold; padding: 0px 0px 0px 0px; margin-bottom:​ 10px;">​Group</​div>​ 
-    <​xsl:​for-each select="​Ruleset/rule">+    <​xsl:​for-each select="​Group/sentence">
      <​div id="​cond"​ style="​border:​ 1px solid #5b5b5b; padding: 5px 5px 5px 5px; font-size: 13px; margin-bottom:​ 10px; background-color:​ #​ffbb00;">​      <​div id="​cond"​ style="​border:​ 1px solid #5b5b5b; padding: 5px 5px 5px 5px; font-size: 13px; margin-bottom:​ 10px; background-color:​ #​ffbb00;">​
       <div style="​font-size:​ 18px; font-family:​ Verdana, Sans; font-weight:​ bold; padding: 0px; margin-bottom:​ 5px;">​Rule <​xsl:​value-of select="​position()"/></​div>​       <div style="​font-size:​ 18px; font-family:​ Verdana, Sans; font-weight:​ bold; padding: 0px; margin-bottom:​ 5px;">​Rule <​xsl:​value-of select="​position()"/></​div>​
      <​xsl:​choose>​      <​xsl:​choose>​
-     <​xsl:​when test="​./formula/​Implies/​if/​Or">​+     <​xsl:​when test="​./​Implies/​if/​Or">​
       <​div><​b>​One</​b>​ of the conditions must be true       <​div><​b>​One</​b>​ of the conditions must be true
        <​ul>​        <​ul>​
-      <​xsl:​for-each select="​./formula/​Implies/​if/​Or/​formula">​+      <​xsl:​for-each select="​./​Implies/​if/​Or/​formula">​
        <​xsl:​choose>​        <​xsl:​choose>​
         <​xsl:​when test="​./​Equal">​         <​xsl:​when test="​./​Equal">​
-         <​li><​xsl:​value-of select="​./​Equal/​arg/Var"/> == <​xsl:​value-of select="​./​Equal/​arg/Const"/></​li>​+         <​li><​xsl:​value-of select="​./​Equal/​side[1]/*"/> == <​xsl:​value-of select="​./​Equal/​side[2]/*"/></​li>​
         </​xsl:​when>​         </​xsl:​when>​
-        <​xsl:​when test="​./​Uniterm">​ +        <​xsl:​when test="​./​Atom">​ 
-         <​li><​xsl:​value-of select="​./​Uniterm/​op/​Const"/>+         <​li><​xsl:​apply-templates ​select="​./​Atom"/> ​== true</li  
-         <xsl:​for-each select="​./Uniterm/​arg"​+        </xsl:when
-          <xsl:choose+        <​xsl:​when test="​./​External">​ 
-           ​<​xsl:​when test="​./​Var">​ +         ​<li>External ​<xsl:apply-templates ​select="​./​External/content/Expr|./External/content/Atom"/> == true</​li>​
-            <i>var </i><​xsl:​value-of select="​./​Var"/+
-           </xsl:​when>​ +
-           <​xsl:​otherwise>​ +
-            <​xsl:​value-of select="​./Const"/+
-           </xsl:​otherwise>​ +
-          </​xsl:​choose>​  +
-          <xsl:if test="position() != last()">​ +
-          ,           +
-          </xsl:if> +
-         </​xsl:​for-each>​ +
-         ​) ​== true</​li> ​ +
         </​xsl:​when>​         </​xsl:​when>​
        </​xsl:​choose>​        </​xsl:​choose>​
Linia 45: Linia 34:
       </​ul></​div>​       </​ul></​div>​
      </​xsl:​when>​      </​xsl:​when>​
-     <​xsl:​when test="​./formula/​Implies/​if/​And">​+     <​xsl:​when test="​./​Implies/​if/​And">​
       <​div><​b>​All</​b>​ conditions must be true       <​div><​b>​All</​b>​ conditions must be true
        <​ul>​        <​ul>​
-      <​xsl:​for-each select="​./formula/​Implies/​if/​And/​formula">​+      <​xsl:​for-each select="​./​Implies/​if/​And/​formula">​
         <​xsl:​choose>​         <​xsl:​choose>​
         <​xsl:​when test="​./​Equal">​         <​xsl:​when test="​./​Equal">​
-         <​li><​xsl:​value-of select="​./​Equal/​arg/Var"/> == <​xsl:​value-of select="​./​Equal/​arg/Const"/></​li>​+         <​li><​xsl:​value-of select="​./​Equal/​side[1]/*"/> == <​xsl:​value-of select="​./​Equal/​side[2]/*"/></​li>​
         </​xsl:​when>​         </​xsl:​when>​
-        <​xsl:​when test="​./​Uniterm">​ +        <​xsl:​when test="​./​Atom">​ 
-         <​li><​xsl:​value-of select="​./​Uniterm/​op/​Const"/>+         <​li><​xsl:​apply-templates ​select="​./​Atom"/> ​== true</li  
-         <xsl:​for-each select="​./Uniterm/​arg"​+        </xsl:when
-          <xsl:choose+        <​xsl:​when test="​./​External">​ 
-           ​<​xsl:​when test="​./​Var">​ +         ​<li>External ​<xsl:apply-templates ​select="​./​External/content/Expr|./External/content/Atom"/> == true</​li>​
-            <i>var </i><​xsl:​value-of select="​./​Var"/+
-           </xsl:​when>​ +
-           <​xsl:​otherwise>​ +
-            <​xsl:​value-of select="​./Const"/+
-           </xsl:​otherwise>​ +
-          </​xsl:​choose>​  +
-          <xsl:if test="position() != last()">​ +
-          ,           +
-          </xsl:if> +
-         </​xsl:​for-each>​ +
-         ​) ​== true</​li> ​ +
         </​xsl:​when>​         </​xsl:​when>​
        </​xsl:​choose>​        </​xsl:​choose>​
Linia 77: Linia 55:
       <​div>​Condition must be true<​br/>​       <​div>​Condition must be true<​br/>​
       <​xsl:​choose>​       <​xsl:​choose>​
-        <​xsl:​when test="​./formula/Implies/if/formula/​Equal">​ +        <​xsl:​when test="​./​Implies/​if/​Equal">​ 
-         <​xsl:​value-of select="​./formula/Implies/if/formula/Equal/arg/Var"/> == <​xsl:​value-of select="​./formula/Implies/if/formula/Equal/arg/Const"/>+         <​xsl:​value-of select="​./​Implies/​if/​Equal/​side[1]/*"/> == <​xsl:​value-of select="​./​Implies/​if/​Equal/​side[2]/*"/>
         </​xsl:​when>​         </​xsl:​when>​
-        <​xsl:​when test="​./formula/​Implies/​if/​formula/​Uniterm">​ +        <​xsl:​when test="​./​Implies/​if/​Atom">​ 
-         <​xsl:​value-of select="​./formula/​Implies/​if/​formula/​Uniterm/​op/​Const"/>( +         <​xsl:​apply-templates ​select="​./​Implies/​if/​Atom"/> ​== true 
-         ​<xsl:​for-each select="​./formula/​Implies/​if/​formula/​Uniterm/​arg">​ +        </xsl:when
-          <xsl:choose+        <​xsl:​when test="​./​Implies/​if/​External">​ 
-           ​<​xsl:​when test="​./​Var">​ +         ​<xsl:apply-templates ​select="​./​Implies/if/External/​content/​Atom|./Implies/if/formula/External/​content/​Expr"/> == true
-            <​i>​var</​i> ​<xsl:value-of select="​./​Var"/+
-           </xsl:​when>​ +
-           <​xsl:​otherwise>​ +
-            <​xsl:​value-of select="​./Const"/+
-           </xsl:​otherwise>​ +
-          </xsl:​choose>​  +
-          <xsl:if test="position() != last()">​ +
-          ,           +
-          </xsl:if> +
-         </​xsl:​for-each>​ +
-         ​) ​== true  +
         </​xsl:​when>​         </​xsl:​when>​
        </​xsl:​choose>​        </​xsl:​choose>​
Linia 102: Linia 69:
      </​xsl:​choose>​      </​xsl:​choose>​
      <​div id="​cond">​      <​div id="​cond">​
-      ​<b>then </b> <xsl:value-of select="./formula/​Implies/​then/​Uniterm/​op/​*"/>( +     <xsl:choose> 
-      <xsl:for-each select="​./formula/​Implies/​then/​Uniterm/arg"+      ​<xsl:when test="​./​Implies/​then/​Atom">​ 
-       ​<xsl:choose+       <​b>​then</​b>​ assert ​<xsl:apply-templates ​select="​./​Implies/​then/​Atom"/> 
-        <​xsl:​when test="​./​Var">​ +      </xsl:when
-         ​<i>var </i> <xsl:value-of select="​./​Var"/+      <​xsl:​when test="​./​Implies/​then/​External">​ 
-        </xsl:​when>​ +       ​<b>then</bassert External ​<xsl:apply-templates ​select="​./​Implies/then/External/​content/​Expr|./Implies/​then/​External/​content/Atom"/>​ 
-        <​xsl:​when test="./Const">​ +      </​xsl:​when>​ 
-         <​xsl:​value-of select="​./Const"/>​ +     ​</​xsl:​choose>​ 
-        </​xsl:​when>​ +     ​</​div>​
-       ​</​xsl:​choose>​  +
-       <xsl:if test="​position() != last()">​ +
-        ,           +
-       </​xsl:​if>​ +
-      </​xsl:​for-each>​ +
-      )</​div>​+
      </​div>​      </​div>​
     </​xsl:​for-each>​     </​xsl:​for-each>​
   </​div>​   </​div>​
-  < /body> +  </​body>​ 
-  < /html>+  </html
 + </​xsl:​template>​ 
 +  
 + <​xsl:​template match="​arg">​ 
 +  <​xsl:​choose>​ 
 +   <​xsl:​when test="​./​Var">​ 
 +    var <​xsl:​value-of select="​./​Var"/>​ 
 +   </​xsl:​when>​ 
 +   <​xsl:​when test="​./​Const">​ 
 +    <​xsl:​value-of select="​./​Const"/>​ 
 +   </​xsl:​when>​ 
 +   <​xsl:​when test="​./​External/​content">​ 
 +    External <​xsl:​apply-templates select="​./​External/​content/​Expr|./​External/​content/​Atom"/>​ 
 +   </​xsl:​when>​ 
 +   <​xsl:​when test="​./​Atom">​ 
 +    <​xsl:​apply-templates select="​./​Atom"/>​ 
 +   </​xsl:​when>​ 
 +  </​xsl:​choose>​ 
 + </​xsl:​template>​ 
 +  
 + <​xsl:​template match="​Atom">​ 
 +  <​xsl:​for-each select="​./​*">​ 
 +   <​xsl:​choose>​ 
 +    <​xsl:​when test="​name() = '​op'">​ 
 +     <​b><​xsl:​value-of select="​./​Const"/>​(</​b>​ 
 +    </​xsl:​when>​ 
 +    <​xsl:​otherwise>​ 
 +     <​xsl:​apply-templates select="​."/>​ 
 +     <​xsl:​if test="​position() != last()">,​ </​xsl:​if>​ 
 +    </​xsl:​otherwise>​ 
 +   </​xsl:​choose>​ 
 +  </​xsl:​for-each>​ 
 +  <​b>​)</​b>​ 
 + </​xsl:​template>​ 
 +  
 + <​xsl:​template match="​Expr">​ 
 +  <​xsl:​for-each select="​./​*">​ 
 +    <​xsl:​choose>​ 
 +    <​xsl:​when test="​./​Const">​ 
 +     <​b><​xsl:​value-of select="​./​Const"/>​(</​b>​ 
 +    </​xsl:​when>​ 
 +    <​xsl:​otherwise>​ 
 +     <​xsl:​apply-templates select="​."/>​ 
 +     <​xsl:​if test="​position() != last()">,​ </​xsl:​if>​ 
 +    </​xsl:​otherwise>​ 
 +   </​xsl:​choose>​ 
 +  </​xsl:​for-each>​ 
 +  <​b>​)</​b>
  </​xsl:​template>​  </​xsl:​template>​
 + 
 </​xsl:​stylesheet>​ </​xsl:​stylesheet>​
 </​code>​ </​code>​
 [[pl:​miw:​miw08_xtt_rif|Powrót do dokumentu]] [[pl:​miw:​miw08_xtt_rif|Powrót do dokumentu]]
pl/miw/miw08_xtt_rif/visual.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0