To jest stara wersja strony!


Machine learning 2017

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie najistotniejszych wiadomości związanych z problemami i metodami uczenia maszynowego w wymiarze logicznym, geometrycznym i probabilistycznym.
Kurs opiera się na usystematyzowanym przeglądzie podstawowych metod i algorytmów z poszczególnych grup. W ramach wykładu i laboratorium staramy się również przedstawić szerszy kontekst eksploracji danych (ang. data-mining) z związanych z tymi zaganieniami narzędzi.

Podręczniki

Ramowy plan wykładu 2017

 1. [06.03.2018] Wstęp: organizacja zajęć, omówienie dziedziny. Wprowadzenie do o ML i DT: przykłady, problemy, pojęcia. Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia
 2. [13.03.2018] Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM
 3. [20.03.2018] Regresja liniowa
 4. [27.03.2018] Ridge regression i Lasso
 5. [10.04.2018] Klasyfikacja i jej ewaluacja
 6. [17.04.2018] Regresja Logistyczna
 7. [24.04.2018] SVM
 8. [08.05.2018] Uczenie pojęć, reguł
 9. [15.05.2018] Drzewa decyzyjne
 10. [22.05.2018] Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo, kNN, K-means,
 11. [29.05.2018] Wybrane modele probabilistyczne
 12. [05.06.2018] Uczenie zestawów klasyfikatorów (ang. ensambles)
 13. [12.06.2018] Wprowadzenie do Reinforcement learning
 14. [19.06.2018] Przegląd i podsumowanie
 1. Wstęp: organizacja zajęć, omówienie dziedziny. Wprowadzenie do ML i DT: przykłady, problemy, pojęcia. Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia [FLA:0,1] 2017-02-28
 2. Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM [DMW:2,3], 2017-03-07
 3. Klasyfikacja i jej ewaluacja [FLA:2] (oraz week 6) 2017-03-14
 4. Regresja 2017-03-21
 5. Uczenie pojęć, drzew decyzyjnych i reguł [FLA:4,5,6], [DMW:4] 2017-04-28
 6. Kolokwium z lab 2017-04-04
 7. Uczenie pojęć, drzew decyzyjnych i reguł [FLA:4,5,6], [DMW:4] 2017-04-11
 8. Wybrane modele liniowe [FLA:7], [DMW:4] regresja liniowa, perceptron części 7-8 2017-04-25
 9. Wybrane modele liniowe [FLA:7], SVM, kernele, części 7-8 2017-05-09
 10. Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo, kNN, K-means, dendogramy, części 7-8 2017-05-16
 11. Kolokwium + Repetytorium: części 1-3 i części 4-6 części 7-8 – na podstawie slajdów z podręcznika P. Flacha
 12. Wybrane modele probabilistyczne
 13. Uczenie zestawów klasyfikatorów (ang. ensambles)
 14. Uczenie przyrostowe, uczenie ze strumieni danych
 15. Przegląd i podsumowanie

Slajdy z wykładów:

Ramowy plan laboratorium

Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl

 1. [06.03.2018] Laboratorium 1 - Wprowadzenie do środowiska pracy
 2. [13.03.2018] Laboratorium 2 - Regresja Liniowa I
 3. [20.03.2018] Laboratorium 3 - Regresja Liniowa II
 4. Laboratorium 4 - Ridge i Lasso
 5. Regresja logistyczna
 6. Support Vector Machine
 7. Kolokwium I
 8. Uczenie Pojęć
 9. Drzewa decyzyjne
 10. Reguły asocjacyjne
 11. Kolokwium II
 12. Klasteryzacja
 13. Modele probabilistyczne
 14. Sieci Neuronowe i Transfer Learning
 15. Kolokwium III

Egzamin

 • I Termin: TBA
 • II Termin: TBA
 • III Termin: TBA

sala : TBA

pl/dydaktyka/ml/start.1521546550.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/03/20 11:49 przez esimon
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0