Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_ard_xml [2008/05/05 22:18]
miw
pl:miw:miw08_ard_xml [2008/06/14 09:41]
gjn
Linia 1: Linia 1:
-====== Opis ====== 
-[[mtomana@student.agh.edu.pl|Michał Tomana]] (4RI) 
- 
-Translacja ARDML do innych formatów z użyciem XSLT. Ontologie, graphviz. 
- 
-====== Spotkania ====== 
- 
-===== 080304 ===== 
-  * koncepcja przejścia ARD->​[[http://​www.w3.org/​2004/​OWL/​|OWL]] (modelowanie słownika, vocabulary) 
- 
- 
-===== 080311 ===== 
-  * j.w. + [[hekate:​varda]] i [[hekate:​hekate_case_thermostat]] 
- 
- 
- 
-===== 080318 ===== 
-  * próba preprezentacji w OWL pełnego modelu (VARDA/​tic),​ [[hekate:​hekate_markup_language|HML]] 
-Wątpliwości:​ 
-  * co z powtarzającymi się nazwami? Time+Tepmeratore -> Time, Temperature (może to ta sama właściwość?​) 
-  * nomenklatura 
- 
- 
-===== 080408 ===== 
-  * właściwa repr w owl (att/prop) 
-  * nie ma prefixow att/prop, uzywamy jakiegoś id 
-  * prób zrobienia xslt hml(ardml) -> owl 
- 
- 
-===== 080422 ===== 
-  * graphviz 
-  * FIXME 
- 
-===== 080429 ===== 
-  * j.w? 
- 
- 
-====== Projekt ====== 
-  * ARDML: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​thermostat_ardml|Thermostat]] ​ (download: {{:​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​thermostat_ardml.xml|thermostat_ardml.xml}}) 
-  * XSLT for OWL: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ard_owl_xsl|ARDML->​OWL]] ​ (download: {{:​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ard_owl.xml|ard_owl.xsl}}) 
-  * XSLT for ARD graph: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_ard_dot_xsl|ARDML->​(ARD)->​DOT]] ​ (download: {{:​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_ard_dot_xsl.xml|ardml_ard_dot_xsl.xsl}}) 
-  * XSLT for TPH graph: [[pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_tph_dot_xsl|ARDML->​(TPH)->​DOT]] (download: {{:​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ardml_tph_dot_xsl.xml|ardml_tph_dot_xsl.xsl}}) 
- 
- 
- 
-===== ARD Ontology. Abstract Syntax: ===== 
- 
-<​code>​ 
-[Namespaces:​ 
-  owl = http://​www.w3.org/​2002/​07/​owl#​ 
-  ard = https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ard-syntax.xml#​ 
-  rdfs  = http://​www.w3.org/​2000/​01/​rdf-schema#​ 
-  rdf   = http://​www.w3.org/​1999/​02/​22-rdf-syntax-ns#​ 
-] 
- 
-Ontology( 
-  Class(ard:​Attribute) 
-  Class(ard:​Property) 
-  ​ 
-  ObjectProperty(ard:​is_attribute_of domain(ard:​Property) range(ard:​Attribute)) 
-  ObjectProperty(ard:​has_attribute inverseOf(ard:​is_attribute_of)) 
-  ​ 
-  ObjectProperty(ard:​depends_on domain(ard:​property) range(ard:​Property)) 
-  ObjectProperty(ard:​is_prerequisite_for inverseOf(ard:​Property)) 
-  ​ 
-  ObjectProperty(ard:​transformed_into domain(ard:​Property) range(Property)) 
-  ObjectProperty(ard:​transformed_from inverseOf(ard:​transformed_into)) 
-) 
-</​code>​ 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Thermostat example: ===== 
- 
-<​code>​ 
-[Namespaces:​ 
-  owl = http://​www.w3.org/​2002/​07/​owl#​ 
-  ard = https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ard-syntax.xml#​ 
-  rdfs  = http://​www.w3.org/​2000/​01/​rdf-schema#​ 
-  rdf   = http://​www.w3.org/​1999/​02/​22-rdf-syntax-ns#​ 
-] 
- 
-Ontology( 
-  Individual(ard:​att_0 type(ard:​Attribute) Label("​Thermostat"​)) 
-  Individual(ard:​att_1 type(ard:​Attribute) Label("​Time"​)) 
-  Individual(ard:​att_2 type(ard:​Attribute) Label("​Temperature"​) Comment("​input temperature from sensor number 1")) 
-  Individual(ard:​att_3 type(ard:​Attribute) Label("​Date"​)) 
-  Individual(ard:​att_4 type(ard:​Attribute) Label("​Hour"​)) 
-  Individual(ard:​att_5 type(ard:​Attribute) Label("​season"​)) 
-  Individual(ard:​att_6 type(ard:​Attribute) Label("​operation"​)) 
-  Individual(ard:​att_7 type(ard:​Attribute) Label("​thermostat_settings"​)) 
-  Individual(ard:​att_8 type(ard:​Attribute) Label("​day"​)) 
-  Individual(ard:​att_9 type(ard:​Attribute) Label("​month"​)) 
-  Individual(ard:​att_10 type(ard:​Attribute) Label("​today"​)) 
-  Individual(ard:​att_11 type(ard:​Attribute) Label("​hour"​)) 
-    
-  Individual(ard:​prp_0 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_0)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_1 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_1) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_2) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_0)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_2 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_1) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_1)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_3 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_2) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_1)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_4 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_3) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_4) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_5) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_6) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_2)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_5 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_7) 
-    value(ard:​depends_on ard:prp_10) 
-    value(ard:​depends_on ard:prp_11) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_3)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_6 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_3) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_4) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_4)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_7 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_5) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_6) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_4)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_8 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_3) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_6)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_9 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_4) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_6)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_10 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_5) 
-    value(ard:​depends_on ard:prp_14) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_7)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_11 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_6) 
-    value(ard:​depends_on ard:prp_17) 
-    value(ard:​depends_on ard:prp_13) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_7)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_12 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_8) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_9) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_10) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_8)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_13 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_11) 
-    value(ard:​transformed_from ard:prp_9)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_14 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_9) 
-    value(ard:​transformed_from ard:​prp_12)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_15 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_8) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_10) 
-    value(ard:​transformed_from ard:​prp_12)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_16 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_8) 
-    value(ard:​transformed_from ard:​prp_15)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_17 type(ard:​Property) 
-    value(ard:​has_attribute ard:att_10) 
-    value(ard:​depends_on ard:prp_16) 
-    value(ard:​transformed_from ard:​prp_15)) 
-    ​ 
-  Individual(ard:​prp_18 type(ard:​Property)) 
-) 
-</​code>​ 
- 
-====== Sprawozdanie ====== 
- 
- 
-====== Materiały ====== 
-[[http://​www.w3.org/​Style/​XSL/​|XSLT]] (tutoriale):​ 
-  * [[http://​zvon.org/​xxl/​XSLTutorial/​Output/​index.html|ZVON XSLT]] 
-  * [[http://​w3schools.com/​xsl/​default.asp|W3S XSLT]] 
-  * [[wp>​XSLT]],​ [[http://​www.w3.org/​TR/​xslt20/​|specyfikacja]]. 
- 
-narzędzia: 
-  * http://​protege.stanford.edu/​ 
- 
-ARD: 
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardformal-submitted|Towards Formalization of ARD+ Conceptual Design and Refinement Method]] 
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-ardprolog-submitted|An ARD+ Design and Visualization Toolchain Prototype in Prolog]] 
-  * [[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2008flairs-userv-submitted|UServ Case Study, Conceptual Design with ARD+ Method]]. 
- 
- 
  
pl/miw/miw08_ard_xml.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0