To jest stara wersja strony!


Przypisywanie podpisu do stałych symboli

Opis podpisów (ang. signatures) został umieszczony tutaj. Podpisy nie są częścią składni RIFa.

Obsługiwane typy termów

RIF-BLD wspiera powyższe typy termów:

  • stałe
  • zmienne
  • pozycjonowane
  • z nazwanymi argumentami
  • równościowe
  • ramy
  • należące do klasy
  • należące do podklas

Wspierane przestrzenie symboli

Wspierane formuły

  • warunek RIF-BLD
  • reguła RIF-BLD
pl/miw/miw08_xtt_rif/obsolate.1208096713.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0