Przegląd metryk statystycznych/jakości dla ontologii

Poniższa tabela zawiera wszystkie znalezione do tej pory metryki dotyczące własności statystycznych i/lub jakościowych dla ontologii. Prezentacja obejmuje podstawowe informacje o metryce wraz z jej pochodzeniem i możliwością wykorzystania w celu wyliczenia jakości ontologii i zmian w niej zachodzących.

Tabela

Nazwa Występowanie Skrócony opis OpisMetryka jakości
Schema Total Classes OntoQALiczba klas w schemacie NA Nie
Schema Total Relationships OntoQALiczba relacji w schemacie NA Nie
Schema Relationship Richness OntoQARóżnorodność relacji i sposób ich rozmieszczenia w schemaciePublikacja [4] Tak
Schema Inheritance Richness OntoQARóżnorodność dziedziczenia w schemacie Publikacja [4] Tak
Schema Tree Balance OntoQAPoziom zrównoważenia drzewa hierarchii w schemacieNA Tak
Schema Attribute Richness OntoQARóżnorodność atrybutów w schemacie Publikacja [4] Tak
Knowledgebase Total Instances OntoQALiczba instancjiNANie
Knowledgebase Class Richness OntoQARozkład instancji pomiędzy klasamiPublikacja [4]Tak
Knowledgebase Average Population OntoQAŚredni rozkład instancji pomiędzy klasamiPublikacja [4]Tak
Knowledgebase Instance Coverage (Cohesion) OntoQAPokrycie klas instancjamiPublikacja [4]Tak
Class Direct Instances OntoQALiczba bezpośrednich instancji klasy XNANie
Class Indirect Instances OntoQALiczba niebezpośrednich instancji klasy XNANie
Class Direct subClasses OntoQALiczba bezpośrednich podklas klasy XNANie
Class Relationships OntoQALiczba relacji pomiędzy daną klasą X, a resztąNANie
Class Importance OntoQAWażność klasy X na podstawie jej rozkładu instancjiNACzęściowo
Class Connectivity OntoQAMiara centralności (ogniskowej) klasy XPublikacja [4]Częściowo
Class Relationship Richness OntoQAPoziom wykorzystania właściwości z schematu w klasie XPublikacja [4]Tak
Class Inheritence Richness OntoQAPoziom zgrupowania informacji w kategorie (podkategorie) wokół klasy XPublikacja [4]Tak
Knowledge Enriched (KnE) Publikacja [1]Miara zdolności rozumowania z ontologii jako stosunek ilości wszystkich izolowanych aksjomatów do ilości wszystkich aksjomatów z domenyPublikacja [1]Tak
Characteristics Relevancy Publikacja [1]Stosunek ilości istotnych atrybutów do wszystkich atrybutów klasyPublikacja [1]Tak
Domain Modularity Publikacja [1]Liczba poddomen zawartych w ontologii (zdolność do grupowania wiedzy)Publikacja [1]Tak
Number of Root Class Publikacja [2]Liczba klas będących korzeniami w hierarchii ontologiiPublikacja [2]Częściowo
Number of Leaf Classes Publikacja [2]Liczba klas będących liśćmi w hierarchii ontologiiPublikacja [2]Częściowo
Average Depth of Inheritance Tree of Leaf Nodes Publikacja [2]Średnia głębokość ścieżek prowadzących od klas będących korzeniem do klas będących liśćmiPublikacja [2]Tak
Size of vocabulary (SOV) Publikacja [3]Ilość zdefiniowanego słownictwa (nazwane klasy, instancje oraz właściwości)Publikacja [3]Tak
Edge node ratio (ENR) Publikacja [3]Gęstość połączeń pomiędzy węzłami (klasy i instancje)Publikacja [3]Tak
Tree impurity (TIP) Publikacja [3]Miara odchylenia struktury ontologii od struktury drzewiastejPublikacja [3]Tak
Entropy of graph (EOG) Publikacja [3]Miara różnorodności (niepewności) struktury grafuPublikacja [3]Tak
Number of children (NOC) Publikacja [3]Liczba bezpośrednich dzieci klasy XPublikacja [3]Nie
Depth of inheritance (DIT) Publikacja [3]Długość najdłuższej ścieżki w hierarchii ontologi od klasy X do korzeniaPublikacja [3]Tak
Class in-degree (CID) Publikacja [3]Stopień użycia klasy X przez inne klasyPublikacja [3]Tak
Class out-degree (COD) Publikacja [3]Stopień zależności klas od klasy XPublikacja [3]Tak
Fullness Publikacja [4]Stosunek ilości instancji aktualnych i oczekiwanych przynależących do pewnego poddrzewa o korzeniu, którym jest klasa XPublikacja [4]Tak
Readability Publikacja [4]Stopień czytelności ontologii dla człowieka, jako suma dostępnych komentarzy i opisówPublikacja [4]Częściowo
Schema Deepness Publikacja [4]Średnia liczba podklas w klasachPublikacja [4]Tak
Lack of Cohesion in Methods OQuaRE & GoodODPowiązanie klas, stopień powiązania i niezależności komponentów ontologiiLCOMOntoTak
Weighted Method Count OQuaRE & GoodODŚrednia liczba właściwości i relacji na klasęWMCOntoTak
Depth of subsumption hierarchy OQuaRE & GoodODDługość najdłuższej ścieżki z Thing do klasy będącej liściemDITOntoTak
Number of Ancestor Classes OQuaRE & GoodODŚrednia liczba klas przodków dla liścia będącego klasąNACOntoTak
Number of Children OQuaRE & GoodODŚrednia liczba bezpośrednich podklasNOCOntoTak
Coupling between Objects OQuaRE & GoodODŚrednia liczba powiązanych ze sobą klasCBOOntoTak
Response for a class OQuaRE & GoodODŚrednia liczba właściwości, które są dostępne bezpośrednio z danej klasyRFCOntoTak
Number of properties OQuaRE & GoodODŚrednia liczba właściwości na klasęNOMOntoTak
Properties Richness OQuaRE & GoodODLiczba właściwości w ontologii podzielna przez liczbę właściwości i relacjiRROntoTak
Attribute Richness OQuaRE & GoodODŚrednia liczba atrybutów na klasęAROntoTak
Relationships per class OQuaRE & GoodODŚrednia liczba relacji na klasęINROntoTak
Class Richness OQuaRE & GoodODŚrednia liczba instancji na klasęCROntoTak
Annotation Richness OQuaRE & GoodODŚrednia liczba adnotacji na klasęANOntoTak
Tangledness OQuaRE & GoodODŚrednia liczba rodziców na klasę od liczby właściwości i relacji na klasęTMOntoTak
Classes count BioPortalLiczba nazwanych klas (nie anonimowych)Statistical MetricsNie
Properties count BioPortalLiczba właściwościStatistical MetricsNie
Individuals count BioPortalLiczba osobnikówStatistical MetricsNie
Maximum depth BioPortalMaksymalna głębokość drzewa hierarchiiStatistical MetricsNie
Average siblings count BioPortalŚrednia liczba rodzeństwa na danym poziomie hierarchiiStatistical MetricsTak
Maximum siblings count BioPortalMaksymalna liczba rodzeństwa na danym poziomie hierarchiiStatistical MetricsNie
Classes with only one subclass BioPortalKlasy z jedną podklasą (hierarchia is_a)Quality MetricsTak
Classes with more than 25 subclasses BioPortalKlasy z więcej niż 25 podklasami (hierarchia is_a)Quality MetricsTak
Classes with no definition BioPortalKlasy bez definicjiQuality MetricsTak
DL expressivity OWL Ontology MetricsEkspresyjność logiki opisowejNANie
Class count OWL Ontology MetricsLiczba klasNANie
Object property count OWL Ontology MetricsLiczba właściwości obiektówNANie
Data property count OWL Ontology MetricsLiczba właściwości danychNANie
Individual count OWL Ontology MetricsLiczba instancjiNANie
Logical axiom count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów logicznychNANie
Ontology annotation axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów adnotacji ontologiiNANie
Entity annotation axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów adnotacji instancjiNANie
Class Logical axiom count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów logicznych klasyNANie
SubClass axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów podklasNANie
Equivalent classes axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów klas równoważnychNANie
Disjoint classes axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów klas rozłącznychNANie
Disjoint union axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów unii rozłącznychNANie
Sub object property axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości podobiektówNANie
Equivalent object properties axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości obiektów równoważnychNANie
Disjoint object properties axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości obiektów rozłącznychNANie
Inverse object properties axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości obiektów odwrotynychNANie
Object property domain axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów domeny właściwości obiektówNANie
Object property range axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów zakresu właściwości obiektówNANie
Functional object property axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości obiektów funkcyjnychNANie
Inverse functional object property axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości obiektów odwrotnie funkcyjnych NANie
Symmetric object property axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości obiektów symetrycznych NANie
Anti-symmetric object property axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości obiektów antysymetrycznychNANie
Reflective object property axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów własności obiektów zwrotnychNANie
Irrefexive object property axioms count OWL Ontology MetricsNANANie
Transitive object property axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów przechodnich własności obiektówNANie
Sub data property axioms count OWL Ontology MetricsNANANie
Equivalent data properties axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości danych równoważnychNANie
Disjoint data properties axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości danych rozłącznychNANie
Object property domain axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów dziedziny właściwości obiektuNANie
Object property range axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów zakresu właściwości obiektuNANie
Functional data property axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów właściwości danych funkcyjnychNANie
Class assertion axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów asercji klasNANie
Object property assertion axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów asercji właściwości obiektówNANie
Negative object property assertion axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów asercji negatywnych właściwości obiektówNANie
Data property assertion axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów asercji właściwości danychNANie
Negative data property assertion axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów asercji negatywnych właściwości danychNANie
Different individuals axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów różnych instancjiNANie
Same individual axioms count OWL Ontology MetricsLiczba aksjomatów identycznych instancjiNANie
pl/dydaktyka/semweb/2014/projects/ontometrics/metrics_all.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0