OntoQA

OntoQA to narzędzie do prostej analizy i ewaluacji ontologii. Umożliwia wyliczenia kilku metryk ontologii mierzących różne aspekty schematu i bazy wiedzy ontologii oraz występujących w niej klas. Narzędzie stworzone przez Samira Tartira, Budaka Arpinara oraz Amita Shetha (związanych z Uniwersytetem Filadelfijskim w Jordanii, Uniwersytetem Georgii (UGA) oraz Wright State University).

Aplikacja dostępna na OntoQA@code.google.com. Na głównej stronie aplikacji widoczna jest szeroka lista możliwości i funkcji w niej dostępnych (bądź w planach).

Obsługiwane ontologie

Aplikacja obsługuje RDF/XML (OWL/XML) dla opisu instancji zorganizowanych wokół ontologii oraz RDFS dla schematu samej ontologii. Do poprawnego działania aplikacja wymaga obydwu plików.

Dostępne metryki

Metryki wchodzące w skład narzędzia OntoQA podzielone są na 3 grupy:

 1. Schema Metrics [Metryki schematu ontologii]
  • Total Classes
  • Total Relationships
  • Relationship Richness (Relationship Diversity)
  • Inheritance Richness
  • Tree Balance
  • Attribute Richness
 2. Knowledgebase Metrics [Metryki bazy wiedzy (instancji) ontologii]
  • Total Instances
  • Class Richness (Class Utilization)
  • Average Population
  • Instance Coverage (Cohesion)
 3. Class Metrics [Metryki poszczególnych klas]
  • Direct Instances
  • Indirect Instances
  • Direct subClasses
  • Relationships
  • Class Importance
  • Connectivity
  • Relationship Richness (Relationship Utilization)
  • Inheritence Richness

Szczegółowy opis oraz przydatność powyższych metryk znajduje się serii publikacji dot. OntoQA:

Z powyższych publikacji pochodzą również nowe metryki:

 • Fullness
 • Readability
 • Schema Deepness

Przykład użycia

Użyto prostej ontologii i jej schematu:

ZOO_Animals.rdfs

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xml:base="http://www.animals.fake/animals#">
 
<rdfs:Class rdf:ID="animal" />
<rdfs:Class rdf:ID="horse">
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/>
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>

ZOO_Horse.rdf

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xml:base="http://www.animals.fake/animals#">
 
<rdf:Description rdf:ID="animal">
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Description>
 
<rdf:Description rdf:ID="horse">
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Wyniki

Schema Metrics

Total Classes2
Total Relationships0
Relationship Richness0.0
Inheritance Richness1.0
Tree Balance0.0
Attribute Richness0.0

Knowledgebase Metrics

Total Instances0
Class Richness0.0
Average Population0.0
Instance Coverage0.0

Class Metrics

animal

Direct Instances0
Indirect Instances0
Direct subClasses1
Relationships0
Class ImportanceNA
Connectivity0
Relationship Richness0.0
Inheritence Richness1.0

horse

Direct Instances0
Indirect Instances0
Direct subClasses0
Relationships0
Class ImportanceNA
Connectivity0
Relationship Richness0.0
Inheritence Richness0.0
pl/dydaktyka/semweb/2014/projects/ontometrics/onto_qa.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0