Semantic similarity

Przedstawione poniżej narzędzia umożliwiają określenie podobieństwa semantycznego i/lub pokrewieństwa pomiędzy dwoma strukturami takimi jak ontologie (RDF/OWL i inne), grafy etc. Przykładowa wizualizacja takiego podobieństwa została przedstawiona na poniższych obrazkach:

  • SimPack - napisany w Java kompleksowy framework zawierający metryki własne oraz pochodzące z zewnętrznych źródeł (SecondString, SimMetrics, Alignment API, Owls-MX)
  • Semantic Measures Library - napisana w Java biblioteka wraz z szeregiem dedykowanych narzędzi m.in. do obsługi ontologii genów GO i MeSH. Umożliwia również obsługę ogólnych ontologii i szeregu innych ustrukturyzowanych dokumentów
  • Alignment API & Alignment Server - umożliwia „nałożenie” dwóch ontologii na siebie i przez to określenie różnic występujących pomiędzy nimi

pl/dydaktyka/semweb/2014/projects/ontometrics/sem_simil.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0