1 Sformułowanie zadania projektowego

Celem projektu jest utworzenie aplikacji ułatwiającej prace, trenerom piłki nożnej,a także stanowiącej bazę wiedzy o zawodnikach. Problem wynika z istniejącego zapotrzebowania na informatyzacje, tej dziedziny życia. W wypadku niższych lig trenerzy korzystają z fizycznych notatek i wyliczeń, które trzeba przeprowadzać ręcznie po każdym meczu. Nie istnieje także zintegrowany sposób przechowywania danych o zawodnikach. Transfery opierają się na losowych ocenach pojedynczego zawodnika, nie zaś na porównaniu grupy osób o określonych zdolnościach. Dodatkowo element społecznościowy pozwoli użytkownikom na promocje, swojego klubu i przekazywanie informacji kibicom.

2 Analiza stanu wyjściowego

Projekt będzie wykonywany od podstaw. Ponadto nie istnieje aktualnie portal o podobnej funkcjonalności.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby nawiązanie współpracy z krajowym związkiem sportowym (np. PZPN). Pozwoliło by to na przeniesienie części odpowiedzialności za rejestracje, drużyn i nadzorowanie poprawności wprowadzanych danych. Dodatkowo organizacja taka mogła by narzucić swoim członkom konieczność korzystania z naszej aplikacji co rozwiązało by problem zdobycia nowych użytkowników.

Bez wsparcia organizacji działających w wybranej dziedzinie sportu portal działałby na zasadzie pojedynczych rejestracji. Projekt zyskałby większą niezależność oraz swobodę w kwestiach płatnych komponentów. Jednocześnie należało by się zmierzyć z problemem braku informacji o pewnych drużynach w bazie danych.

3 Analiza wymagań użytkownika i funkcjonalności

3.1 Dla trenera

 • dodawanie zawodników
 • transfery zawodników
 • przeglądanie danych o zawodnikach
 • przeglądanie statystyk zawodników
 • przeglądanie informacji o meczach
 • dodawanie informacji o meczach
 • przeprowadzenie rankingowania na poziomie wojewódzkim i krajowym
 • dodawanie i manipulacja notatkami

3.2 Dla zawodnika

 • przeglądanie swoich danych i statystyk
 • przeglądanie informacji o meczach

3.3 Dla obserwatora

 • przeglądanie wybranych danych na wybranym poziomie (regionalnym, wojewódzkim, krajowym)

4 Scenariusze użycia

Trenerzy będą chcieli przeglądać dane zawodników oraz obliczać statystyki dla zadanych kryteriów. Pewne dane będą musieli uaktualniać co pewien okres czasu jak np. waga, osiągi motoryczne, inne będą miały charakter akumulacyjny jak np. liczba żółtych kartek czy zdobytych goli. Dodatkowo będą chcieli przechowywać notatki na temat meczy czy treningów. Trenerzy wojewódzcy będą chcieli porównywać młodych zawodników na podstawie wybranych kryteriów. Zawodnicy będą chcieli zapoznać się ze swoimi osiągnięciami oraz poznać plany przyszłych meczy. Obserwatorzy tj. prezesi klubów i selekcjonerzy będą chcieli zapoznać się z danymi z określonych regionów kraju, dokonać porównań wybranych drużyn. Sędziowie związkowi będą mieli za zadanie wprowadzać informacje o meczach.

5 Identyfikacja funkcji

W części wyszukującej korzystać będziemy z z wbudowanych funkcji bazy danych PostgreSQL, z użyciem komponentów EJB. Statystyki wyliczane będą z użyciem podstawowych mechanizmów języka Java. Warstwa wizualna wykorzystywać będzie technologie JSF.

6 FHD - diagram hierarchii funkcji

7 DFD - diagram przepływu danych

8 Encje i atrybuty

9 ERD - diagram związków encji

10 STD - diagram przejść pomiędzy stanami

pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/trener/projekt_konceptualny.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0