1 Skrypt tworzący bazę danych

create_database.sql

Skrypt tworzy tabele, ustala dla nich klucze główne. Dodatkowo dodawane są do bazy przykładowe dane.

2 Słownik danych

Abstract - tabela abstrakcyjna po której dziedziczą wszystkie tabele w bazie danych:

 • created - integer - id osoby, która stworzyła wpis
 • created_time - date - data kiedy wpis został stworzony
 • modified - integer - id osoby która jako ostatnia modyfikowała wpis
 • modified_time - date - data kiedy wpis został ostatnio zmodyfikowany

Match_Set - tabela przechowująca statystyki z meczów:

 • mset_id - integer, NOT NULL - id statystyki meczu
 • mset_match - integer - id meczu
 • mset_player - integer - id zawodnika
 • mset_team - integer - id drużyny w której gra zawodnik
 • mset_position - character(1) - pozycja na jakiej gra zawodnik
 • mset_intime - integer - minuta w której zawodnik wszedł na boisko
 • mset_outtime - integer - minuta w której zawodnik zszedł z boiska

Notes - tabela przechowująca notatki trenera na temat zawodnika:

 • nt_id - integer, NOT NULL - id notatki
 • nt_date - date - data utworzenia notatki
 • nt_text - text - treść notatki
 • nt_usr_id - integer, NOT NULL - id trenera, który stworzył wpis

Matches - tabela przechowująca dane o rozegranych meczach:

 • mts_id - integer, NOT NULL - id meczu
 • mts_host - integer, NOT NULL - id drużyny gospodarzy
 • mts_guest - integer, NOT NULL - id drużyny gości
 • mts_city - character varying(40) - miasto w którym odbywa się mecz
 • mts_hscore - integer, NOT NULL - ilość bramek strzelonych przez gospodarzy
 • mts_gscore - integer, NOT NULL - ilość bramek strzelonych przez gości
 • mts_hposs - integer - procent posiadania piłki przez gospodarzy
 • mts_gposs - integer - procent posiadania piłki przez gości
 • mts_haccu - integer - skuteczność gospodarzy
 • mts_gaccu - integer - skuteczność gości

Players - tabela przechowująca dane na temat zawodników:

 • pl_id - integer, NOT NULL - id zawodnika
 • pl_birthdate - date - data urodzenia zawodnika
 • pl_city - character varying(30) - miejsca zamieszkania zawodnika
 • pl_footed - character(1) - zmienna opisująca czy zawodnik jest prawo czy lewonożny
 • pl_weight - integer - waga zawodnika
 • pl_speed - integer - szybkość zawodnika
 • pl_mot_perf - integer - osiągi motoryczne
 • pl_goals - integer - ilość bramek strzelonych przez zawodnika
 • pl_matches - integer - ilość meczów, które rozegrał zawodnik
 • pl_ycards - integer - ilość żółtych kartek zdobytych przez zawodnika
 • pl_rcards - integer - ilość czerwonych kartek zdobytych przez zawodnika
 • pl_usr_id - integer NOT NULL - id użytkownika
 • pl_tm_id - integer, NOT NULL - id drużyny

Roles - tabela przechowująca opis ról definiowanych w systemie:

 • rol_id - integer, NOT NULL - id roli
 • rol_name - character varying(255) - nazwa roli
 • rol_description - character varying(255) - opis roli

Stats - tabela przechowująca statystyki dotyczące zawodnika:

 • sts_id - integer, NOT NULL - id statystyki
 • sts_match - integer, NOT NULL - id meczu
 • sts_player - integer, NOT NULL - id zawodnika
 • sts_team - integer, NOT NULL - id drużyny
 • sts_event - character(1) - zmienna opisująca rodzaj wpisu (R - czerwona kartka itp)
 • sts_time - integer - minuta w której wydarzenie miało miejsce

Teams - tabela przechowująca informacje na temat drużyny:

 • tm_id - integer, NOT NULL - id drużyny
 • tm_name - character varying(40) - nazwa drużyny
 • tm_city - character varying(40) - nazwa miasta

Transfers - tabela przechowująca informacje na temat zmian drużyny przez zawodnika:

 • trf_id - integer, NOT NULL - id transferu
 • trf_player - integer, NOT NULL - id zawodnika
 • trf_seller - integer, NOT NULL - id poprzedniej drużyny
 • trf_buyer - integer, NOT NULL - id obecnej drużyny

User_roles - tabela przechowująca informacje na temat roli jaką posiada użytkownik:

 • urol_user_id - integer, NOT NULL - id użytkownika
 • urol_rol_id - integer, NOT NULL - id roli

Users - tabela przechowująca informacje na temat użytkowników:

 • usr_id - integer NOT NULL - id użytkownika
 • usr_login - character varying(255), NOT NULL - login użytkownika
 • usr_password - character varying(255), NOT NULL - hasło użytkownika
 • usr_firstname - character varying(255), NOT NULL - imię użytkownika
 • usr_lastname - character varying(255),NOT NULL - nazwisko użytkownika
 • usr_tm_id - integer NOT NULL - drużyna użytkownika

3 Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel

1FN - Pierwsza postać normalna

Elementy wszystkich tabel są atomami, atomy są elementarne, baza spełnia pierwsza postać normalną.

2FN - Druga postać normalna

Wszystkie tabele spełniają pierwszą postać normalną. Klucze główne składają się z jednego pola. Dodatkowo każdy atrybut w tabeli w pełni zależy od klucza głównego. Tabela fth_users_roles jest tabelą asocjacyjną łączącą id roli oraz id użytkownika, nie posiada klucza głównego. Baza spełnia druga postać normalną.

3FN - Trzecia postać normalna

Wszystkie tabele spełniają 2 i 3 FN oraz nie są zależne przechodnio.

4 Funkcjonalność bazy danych

Dodawanie użytkownika

insert into fth_users values(3,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',3,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',3,'rmat','admin','Radosław','Matios',1)

Dodawanie drużyny

insert into fth_teams values(3,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',3,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',3,'GTS','Łeba ')

Dodawanie meczu

insert into fth_matches values(5,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',5,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',5,17,8,'Świętochłowice ',4,0,98,2,8,21)

Edytowanie użytkownika

update fth_players set pl_weight=75, where pl_id = 27;

Dodawanie statystyki

insert into fth_stats values(11,'2011-05-17',11,'2011-05-17',11,1,84,6,'S',5);

Pobieranie informacji o zawodniku

select * from fth_users
where usr_id = 123;

Pobieranie informacji o drużynie

select * from fth_teams
where tm_id = 321;

Usuwanie meczu

update fth_players set pl_matches = pl_matches - 1, pl_goals = pl_goals - (

select count(*) from fth_stats 
where sts_match = 1
AND sts_player = 79 
AND sts_event ='G'),
pl_ycards = pl_ycards - (
select count(*) from fth_stats 
where sts_match = 1
AND sts_player = 79 
AND sts_event ='Y'),
pl_rcards = pl_rcards - (
select count(*) from fth_stats 
where sts_match = 1
AND sts_player = 79 
AND sts_event ='R') where pl_id =79;

delete from fth_match_set where mset_match = 1;

delete from fth_stats where sts_match = 1;

delete from fth_matches where mts_id = 1;

Dodawanie transferu

insert into fth_transfers values(9,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',9,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',9,9,10,1)

Dodawanie statystyki meczowej

insert into fth_match_set values(137,'2011-05-17',137,'2011-05-17',137,6,76,6,'O',0,90);

Dodawanie zawodnika

insert into fth_players values(10,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',10,'Tue May 17 00:00:00 CEST 2011',10,'Sun Jun 14 00:00:00 CEST 1998','Nowogard ','L',76,14,0,0,0,0,0,10,1);

Dodawanie roli

insert into fth_roles values(51,'TRN','trainer');
pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/trener/projekt_logiczny.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0