Spotkania

080304

080311

 • Praca magisterska “Interfejs graficzny do budowy aplikacji kompnentowych zapewniający weryfikację semantyczną”. Autorzy: Maciej Kwiecień, Jan Rachwalik-przeglądnięcie.
 • Instalcja wszystkich potrzebnych pluginów do GEF-a.
 • Przeczytanie bibliografii znajdującej się na stronie ai.ia.agh.edu.pl na temat modelu XTT.

080401

 • model, można użyć XTTML2.0 → to co w hqed
 • uproszczony model XTT
 • wykonanie tutoriali dotyczących GEF-u, DRAW2D, GMF,

080422

 • XSD

080429

 • Stwotrzenie prostego edytora biblioteki (książki, pisarz)
  • stworzenie modelu za pomocą „rose”
  • stworzenie modelu za pomocą „annotated java”
  • stworzenie modelu za pomocą xml schema (xsd)
 • Próba stowrzenie modelu XTT (predykat) w zapisie XSD (XMLSchema):
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.w3schools.com"
xmlns="http://www.w3schools.com"
elementFormDefualt="qualified">
 
<xsd:element name="(?)">
	<xsd:complexType>
		<xsd:sequence>
			<xsd:extension base="xs:string">
				<xsd:attribute name="title_?" type="xsd:string">
			</xsd:extension>	
			<xsd:extension base="xs:string">
				<xsd:attribute name="title_=" type="xsd:string">
			</xsd:extension>
			<xsd:extension base="xs:string">
				<xsd:attribute name="title_operation" type="xsd:string">
			</xsd:extension>
			<xsd:element name="inside" minOccurs="1" maxOccurs="unbound">
				<xsd:sequence>
					<xsd:element name="in" type="xsd:string">	
					<xsd:element name="=" type="xsd:string">	
					<xsd:element name="opearation" type="xsd:string">	
				</xsd:sequence>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	<xsd:complexTyp>
</xsd:element>
 • Dalsze prace nad wykonaniem edytora XTT w EMF (Eclipse).

080527

 • połaczenia
 • prototyp edytora zg. z w.w. xsd
pl/miw/miw08_gefardxtt_2/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0