R2ML – Reverse Rule Markup Language powstał z inicjatywy REWERSE Working Group I1, w celu ułatwienia wymiany reguł między różnymi systemami oraz narzędziami, wzbogacenia ontologii o reguły oraz możliwości łączenia systemów regułowych z narzedziami R2ML do wizualizacji, weryfikacji, walidacji oraz werbalizacji. R2ML wspiera Integrity Rules, Derivation Rules, Production Rules oraz Reaction Rules. R2ML integruje Object Constraint Language (OCL), Semantic Web Rule Language (SWRL) oraz Rule Markup Language (RuleML).

Nie musimy być zaznajomieni ze wszystkimi elementami języka R2ML w celu wykorzystania jej wydajnością. Aby można było użyć R2ML’a do przedstawiania reguł potrzebna jest wiedza jak zapisywać typowe dla nich elementy. Poniżej przedstawiam kilka takich elementów zapisanych w R2ML ver.0.4:

 • wartość logiczna: np: B
<r2ml:GenericVariable r2ml:name="B"/>
 • stałe argumenty: np: 300
<r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="300" r2ml:datatype="xs:integer"/>
 • suma: n+1
<r2ml:DatatypeFunctionTerm r2ml:datatypeFunction="op:numeric-add">
  <r2ml:dataArguments>
  <r2ml:GenericVariable r2ml:name="n"/>
   <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="1" r2ml:datatype="xs:integer"/>
  </r2ml:dataArguments>
</r2ml:DatatypeFunctionTerm>
 • różnica: n-1
<r2ml:DatatypeFunctionTerm r2ml:datatypeFunction="op:numeric-subtract">
 <r2ml:dataArguments>
  <r2ml:GenericVariable r2ml:name="n"/>
    <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="1" r2ml:datatype="xs:integer"/>
 </r2ml:dataArguments>
</r2ml:DatatypeFunctionTerm>
 • równość: (wyr_1) = (wartosc)
<r2ml:EqualityAtomr2ml:isNegated="false">
  <r2ml:ObjectVariabler2ml:name="wyr_1"/>
  <r2ml:ObjectVariabler2ml:name="wartosc"/>
</r2ml:EqualityAtom>
 • nierówność: n > 0
<r2ml:DatatypePredicateAtomr2ml:datatypePredicateID="swrlb:greaterThan">
 <r2ml:dataArguments>
 <r2ml:GenericVariable r2ml:name="n"/>
  <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="1" r2ml:datatype="xs:integer"/>
 </r2ml:dataArguments>
</r2ml:DatatypePredicateAtom>
 • nierówność: n ⇐ 1
<r2ml:DatatypePredicateAtomr2ml:datatypePredicateID="swrlb: lessThanOrEqual ">
 <r2ml:dataArguments>
 <r2ml:GenericVariable r2ml:name="n"/>
   <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="1" r2ml:datatype="xs:integer"/>
 </r2ml:dataArguments>
</r2ml:DatatypePredicateAtom>
 • suma logiczna : (wyr_1) and (wyr_2)
<r2ml:GenericAtom r2ml:isNegated="false" r2ml:predicateID="wyr_1">
 <r2ml:arguments>
 </r2ml:arguments>
 </r2ml:GenericAtom>
 <r2ml:GenericAtom r2ml:isNegated="false" r2ml:predicateID="wyr_2">
 <r2ml:arguments>
 </r2ml:arguments>
</r2ml:GenericAtom>
 • warunek if : (conclusion) if (conditions)
<r2ml:DerivationRule>
<r2ml:conditions>
   (conditions)
</r2ml:conditions>
<r2ml:conclusion>
   (conclusion) 
</r2ml:conclusion>
</r2ml:DerivationRule>
 • funkcje: fun_name(B)
<r2ml:GenericFunctionTermr2ml:genericFunctionID=" fun_name ">
 <r2ml:arguments>
 <r2ml:GenericVariabler2ml:name="B"/>
 </r2ml:arguments>
</r2ml:FunctionTerm>

Teraz możemy spróbować zapisać nasz przykład (Jeżeli dzień=poniedziałek wtedy temp=20st) za pomocą R2ML. Przedstawmy go w postaci:

	temp = 20  if  day = monday

wówczas zapis w R2ML wyglada następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<r2ml:RuleBase xmlns:r2ml="http://www.rewerse.net/I1/2006/R2ML"
     xmlns:r2mlv="http://www.rewerse.net/I1/2006/R2ML/R2MLV"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
     xmlns:userv="http://www.businessrulesforum.com/2005/userv#" 
     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb"
     xsi:schemaLocation="http://oxygen.informatik.tu-cottbus.de/R2ML/0.5/R2ML.xsd">
 
<r2ml:DerivationRuleSet>
<r2ml:DerivationRule r2ml:ruleID="Rule" xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb" xmlns:srv="http://www.services.org/EU-Rent/">
  <r2ml:Documentation>
  <r2ml:RuleText r2ml:textFormat="plain" r2ml:ruleDiagram="examples:DR_scheduledService.gif">
   If day is a monday then temp is equal to 20 degrees.
  </r2ml:RuleText>
  </r2ml:Documentation>
  <r2ml:conditions>
   <r2ml:ObjectClassificationAtom r2ml:classID="monday">
   <r2ml:ObjectVariable r2ml:name="day"/>
   </r2ml:ObjectClassificationAtom>
  </r2ml:conditions>
  <r2ml:conclusion>
  <r2ml:DatatypePredicateAtom r2ml:datatypePredicateID="swrlb:equal">
   <r2ml:dataArguments>
   <r2ml:ObjectVariable r2ml:name="temp"/>
   <r2ml:TypedLiteral r2ml:lexicalValue="20" r2ml:datatypeID="xs:positiveInteger"/>
   </r2ml:dataArguments>
  </r2ml:DatatypePredicateAtom>
  </r2ml:conclusion>
 </r2ml:DerivationRule>
</r2ml:DerivationRuleSet>
</r2ml:RuleBase>

Inne przykłady przedstawienia reguł za pomocą R2ML można znaleźć na stronie: Rule Examples. Ciekawym przykładem może być również całość hekate_case_thermostat zapisana w R2ML: Therm in R2ML

Powrót

Materiały

pl/miw/miw08_hml_rules/r2ml.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0