Spotkania

08.02.26

 • rif
 • rdf/owl↔rif

08.03.04

080311

080318

 • j.w.

080408

080422

 • zapis grafów w rdf
 • 3 predykaty:
  • w ARD season depends onmonth
  • w TPH (shi.)
   • Th,Temp finalizes Therm
   • Time splited from Th,Temp

080429

 • reguły

080520

080527

 • wersja alpha sprawozd
pl/miw/miw08_hml_rules/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0