Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_hml_rules [2008/06/01 16:55]
gjn
pl:miw:miw08_hml_rules [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 41: Linia 41:
  
 [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_hml_rules:​spotkania|SPOTKANIA]] [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_hml_rules:​spotkania|SPOTKANIA]]
 +
  
  
Linia 52: Linia 53:
 ====== Sprawozdanie ====== ====== Sprawozdanie ======
  
-**1. RIF(Rule Interchange Format)** jest stworzonym przez W3C [[http://​www.w3.org/​|(Word Wide Web Consorcium)]] formatem reguł pozwalających na ich wymianę dla różnych języków reguł w sieciach semantycznych (RDF, OWL). Format RIF jest ciągle w fazie rozwoju, jedyne dostępne dokumenty są to szkice specyfikacji poszczególnych modułów (Working Draft). Do rozwijanych dokumentów należą m.in. [[http://​www.w3.org/​2005/​rules/​wg/​draft/​rif-fld/​|RIF Framework for Logic Dialects ]] oraz [[http://​www.w3.org/​2005/​rules/​wg/​draft/​rif-bld/​|RIF Basic Logic Dialect]]+===== 1. RIF(Rule Interchange Format) ​===== 
 + 
 +RIF jest stworzonym przez W3C [[http://​www.w3.org/​|(Word Wide Web Consorcium)]] formatem reguł pozwalających na ich wymianę dla różnych języków reguł w sieciach semantycznych (RDF, OWL). Format RIF jest ciągle w fazie rozwoju, jedyne dostępne dokumenty są to szkice specyfikacji poszczególnych modułów (Working Draft). Do rozwijanych dokumentów należą m.in. [[http://​www.w3.org/​2005/​rules/​wg/​draft/​rif-fld/​|RIF Framework for Logic Dialects ]] oraz [[http://​www.w3.org/​2005/​rules/​wg/​draft/​rif-bld/​|RIF Basic Logic Dialect]]
  
 [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_hml_rules:​rif:​rifattribute|Atrybuty w RIF + RDF oraz OWL Kompatybilność]] [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_hml_rules:​rif:​rifattribute|Atrybuty w RIF + RDF oraz OWL Kompatybilność]]
Linia 177: Linia 180:
 W analogiczny sposób możemy zapisać większość reguł. Przykładem może być tu całość [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​hekate:​hekate_case_thermostat|HeKatE Case Thermostat]] którego reguły przedstawione w RIF wyglądają nastepująco:​ [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_xtt_rif:​thermostat|therm in RIF]]. W analogiczny sposób możemy zapisać większość reguł. Przykładem może być tu całość [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​hekate:​hekate_case_thermostat|HeKatE Case Thermostat]] którego reguły przedstawione w RIF wyglądają nastepująco:​ [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_xtt_rif:​thermostat|therm in RIF]].
  
-**2. R2ML – Reverse Rule Markup Language** powstał z inicjatywy [[http://​oxygen.informatik.tu-cottbus.de/​rewerse-i1/​|REWERSE Working Group I1]], w celu ułatwienia wymiany reguł między różnymi systemami oraz narzędziami,​ wzbogacenia ontologii o reguły oraz możliwości łączenia systemów regułowych z narzedziami R2ML do wizualizacji,​ weryfikacji,​ walidacji oraz werbalizacji. R2ML wspiera Integrity Rules, Derivation Rules, Production Rules oraz Reaction Rules. R2ML integruje [[http://​www.omg.org/​technology/​documents/​formal/​ocl.htm|Object Constraint Language (OCL)]], Semantic Web Rule Language (SWRL) oraz Rule Markup Language (RuleML).+===== 2. R2ML – Reverse Rule Markup Language ​===== 
 +  
 +R2ML powstał z inicjatywy [[http://​oxygen.informatik.tu-cottbus.de/​rewerse-i1/​|REWERSE Working Group I1]], w celu ułatwienia wymiany reguł między różnymi systemami oraz narzędziami,​ wzbogacenia ontologii o reguły oraz możliwości łączenia systemów regułowych z narzedziami R2ML do wizualizacji,​ weryfikacji,​ walidacji oraz werbalizacji. R2ML wspiera Integrity Rules, Derivation Rules, Production Rules oraz Reaction Rules. R2ML integruje [[http://​www.omg.org/​technology/​documents/​formal/​ocl.htm|Object Constraint Language (OCL)]], Semantic Web Rule Language (SWRL) oraz Rule Markup Language (RuleML).
  
 Nie musimy być zaznajomieni ze wszystkimi elementami języka R2ML w celu wykorzystania jej wydajnością. Aby można było użyć R2ML’a do przedstawiania reguł potrzebna jest wiedza jak zapisywać typowe dla nich elementy. Poniżej przedstawiam kilka takich elementów zapisanych w R2ML ver.0.4: Nie musimy być zaznajomieni ze wszystkimi elementami języka R2ML w celu wykorzystania jej wydajnością. Aby można było użyć R2ML’a do przedstawiania reguł potrzebna jest wiedza jak zapisywać typowe dla nich elementy. Poniżej przedstawiam kilka takich elementów zapisanych w R2ML ver.0.4:
Linia 327: Linia 332:
  
  
-**3. RuleML - Rule Markup Language** jest językiem powstałym w ramach inicjatywy [[http://​www.w3.org/​2001/​sw/​|Semantic Web]], służącym do zapisywania reguł logicznych na bazie składni języka XML. W istocie, język RuleML rozszerza język OWL o dynamiczne aspekty modelowania wiedzy. RuleML obejmuje m.in.+===== 3. RuleML - Rule Markup Language ​===== 
 +  
 +RuleML ​jest językiem powstałym w ramach inicjatywy [[http://​www.w3.org/​2001/​sw/​|Semantic Web]], służącym do zapisywania reguł logicznych na bazie składni języka XML. W istocie, język RuleML rozszerza język OWL o dynamiczne aspekty modelowania wiedzy. RuleML obejmuje m.in.
  
   *Mathematical Markup Language (MathML)   *Mathematical Markup Language (MathML)
Linia 473: Linia 480:
  
  
-**4. [[http://​www.w3.org/​RDF/​|RDF (Resource Description Framework)]]** jest podstawowym językiem używanym do zapisu informacji w Sieci Semantycznej i przeznaczonym do przetwarzania maszynowego. W dosłownym tłumaczeniu jest środowiskiem do opisu zasobów (jako zasób rozumiemy: dowolny obiekt znajdujący się w sieci, pojęcia abstrakcyjne,​ relacje i obiekty fizyczne). Do opisu zasobów używa się tzw. stwierdzeń (ang. statements),​ które składają się z podmiotu, orzeczenia oraz obiektu. W RDF podmiot stanowi opisywany zasób, predykat określa jaka jego własność jest opisywana, zaś obiekt stanowi wartość tej własności. Podstawowym mechanizmem wykorzystywanym przez RDF do identyfikacji podmiotu, predykatu i obiektu jest URI. RDF stanowi model lub bazę danych, która jest reprezentowana w formie grafu. RDF/XML jest językiem XML-a, który może być użyty do reprezentacji danych RDF.+===== 4. RDF (Resource Description Framework) ​===== 
 + 
 +RDF jest podstawowym językiem używanym do zapisu informacji w Sieci Semantycznej i przeznaczonym do przetwarzania maszynowego. W dosłownym tłumaczeniu jest środowiskiem do opisu zasobów (jako zasób rozumiemy: dowolny obiekt znajdujący się w sieci, pojęcia abstrakcyjne,​ relacje i obiekty fizyczne). Do opisu zasobów używa się tzw. stwierdzeń (ang. statements),​ które składają się z podmiotu, orzeczenia oraz obiektu. W RDF podmiot stanowi opisywany zasób, predykat określa jaka jego własność jest opisywana, zaś obiekt stanowi wartość tej własności. Podstawowym mechanizmem wykorzystywanym przez RDF do identyfikacji podmiotu, predykatu i obiektu jest URI. RDF stanowi model lub bazę danych, która jest reprezentowana w formie grafu. RDF/XML jest językiem XML-a, który może być użyty do reprezentacji danych RDF.
  
 [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_hml_rules:​rdf:​rdfexample|Kilka dodatkowych słów o RDF + atrybuty w RDF + przykład]] [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_hml_rules:​rdf:​rdfexample|Kilka dodatkowych słów o RDF + atrybuty w RDF + przykład]]
Linia 694: Linia 703:
 **Całość therm w RDF/N3: ** [[pl:​miw:​miw08_hml_rules:​hekate_case_thermostat]] **Całość therm w RDF/N3: ** [[pl:​miw:​miw08_hml_rules:​hekate_case_thermostat]]
  
-**5. OWL - Web Ontology Language** jest językiem ze składnią opartą na XML, a semantyką opartą na tzw. logice deskrypcyjnej (ang. description logics). Stanowi on rozszerzenie [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_hml_rules:​rdf|RDF (ang. Resource Description Framework)]]. Służy do reprezentacji i przetwarzania danych w sieci WWW. OWL umożliwia opisywanie danych w postaci ontologii i budowanie w ten sposób tzw. Semantycznego Internetu. OWL  posiada trzy podjęzyki o wzrastającej ekspresyjności:​ OWL Lite, OWL DL, and OWL Full. Zapis w języku OWL składa się z definicji ontologicznych metadanych (container),​ definicji ​+===== 5. OWL - Web Ontology Language ​===== 
 + 
 +OWL jest językiem ze składnią opartą na XML, a semantyką opartą na tzw. logice deskrypcyjnej (ang. description logics). Stanowi on rozszerzenie [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_hml_rules:​rdf|RDF (ang. Resource Description Framework)]]. Służy do reprezentacji i przetwarzania danych w sieci WWW. OWL umożliwia opisywanie danych w postaci ontologii i budowanie w ten sposób tzw. Semantycznego Internetu. OWL  posiada trzy podjęzyki o wzrastającej ekspresyjności:​ OWL Lite, OWL DL, and OWL Full. Zapis w języku OWL składa się z definicji ontologicznych metadanych (container),​ definicji ​
 relacji binarnych, pojęć, przykładów pojęć oraz aksjomatów definiujących omówione dodatkowe ​ relacji binarnych, pojęć, przykładów pojęć oraz aksjomatów definiujących omówione dodatkowe ​
 właściwości pojęć i relacji. właściwości pojęć i relacji.
pl/miw/miw08_hml_rules.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0