Używanie modułów Prologa z obiektów Logtalk

Problem

Próba wywołania kodu Javy z LogTalka. Mimo iż modul jpl bardzo dobrze się sprawdza przy tworzeniu obiektów Javy, wywoływany z standardowego kodu Prolog'a jak widać np w tym przykładzie :

:-use_module(library(jpl)).
 
jpl_test:-
	jpl_new('javax.swing.JFrame', ['Frame with dialog'], F),
	jpl_call(F, setLocation, [400, 300], _),
	jpl_call(F, setSize, [400, 300], _),
	jpl_call(F, setVisible, [@(true)], _),
	jpl_call(F, toFront, [], _),
	jpl_call('javax.swing.JOptionPane', showInputDialog, [F, 'Write sth'], N),
	jpl_call(F, dispose, [], _),
	( N == @(null) ->
	write('You cancelled');
	write('You typed'), write(N)
	),
	nl.
 
 
 
:-jpl_test.

Działa bez zarzutu, wyświetlając okienko dialogowe. Ale już próba uruchomienia podobnego kodu w metodzie obiektu LogTalk:

:-use_module(library(jpl),[jpl_new/3, jpl_call/4]).
 
:-object(logTalkControler).
:-public(toString/0).
:-public(testValue/1).
:-public(jpl_test/0).
 
:-initialization(
		 write('Constructor speaking')).
test(a).
test(b).
test(c).
value(a).
 
testValue(X) :-
	test(X),
	value(X).
 
jpl_test:-
	jpl_new('javax.swing.JFrame', ['Frame with dialog'], F),
	jpl_call(F, setLocation, [400, 300], _),
	jpl_call(F, setSize, [400, 300], _),
	jpl_call(F, setVisible, [@(true)], _),
	jpl_call(F, toFront, [], _).
 
:-end_object.

Powoduje dość ciekawy komunikat przy próbie kompilacji w swi :

63 ?- logtalk_load(logTalkControler).
<<< reloading source file logTalkControler... 
>>> compiling source file logTalkControler...
compiling object logTalkControler... 
  WARNING!  These predicates are called but never defined: jpl_call/4, jpl_new/3
compiled object logTalkControler... 
>>> logTalkControler source file compiled
  WARNING!  Redefining object logTalkControler
Constructor speaking
% logTalkControler.pl compiled 0.00 sec, 92 bytes
<<< logTalkControler source file reloaded
(1 compilation warning and 1 loading warning)
true.

64 ?- logTalkControler::jpl_test.
ERROR: Undefined procedure: jpl_new/3
ERROR:     However, there are definitions for:
ERROR:         jpl_new/3

I oczywiście nie działa. Podejrzewam, że problem tkwi w niewłaściwie dodanym pakiecie. Ale nie udało mi się jeszcze znaleźć rozwiązania..

Rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu z jest stosunkowo proste, mianowicie do wywoływania metod z pakietu należy użyć operatora {}/1. Inaczej LogTalk próbuje jakoś zrobić z modułu obiekt i nie zawsze to działa. Także poprawne wywołanie wygląda tak :

jpl_test:-
	{ jpl_new('javax.swing.JFrame', ['Frame with dialog'], F) },

A poniżej działający już poniższy przykład :

:-use_module(library(jpl),[jpl_new/3, jpl_call/4]).
 
:-object(logTalkControler).
:-public(toString/0).
:-public(testValue/1).
:-public(jpl_test/0).
 
:-initialization(
		 write('Constructor speaking')).
test(a).
test(b).
test(c).
value(a).
 
testValue(X) :-
	test(X),
	value(X).
 
jpl_test:-
	{jpl_new('javax.swing.JFrame', ['Frame with dialog'], F)},
	{jpl_call(F, setLocation, [400, 300], _)},
	{jpl_call(F, setSize, [400, 300], _)},
	{jpl_call(F, setVisible, [@(true)], _)},
	{jpl_call(F, toFront, [], _)}.
 
:-end_object.
pl/miw/miw08_ruleruntimeo/prologmodules.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0