Spotkania

08.03.04

080318

080401

 • selekcja przykładów MVC, patrz materialy, logtalk!

080408

 • dokumentowanie zasadzek…

080415

 • lista logtalk….

080429

 • propozycja podmiany klas w modelu
 • przemyślenia o howto tutorialu jpl/logtalk

080527

 • przetwarzanie danych w modelu: search, search&replace, właściwości (liczenie znaków,słów, linii), ?, kolorowanie składni (csv, prolog, java?)
 • thermostat: 3 klasy: model (reguły), view (1 okienko, wejście: dzień tyg (1-7), miesiąc (1-12), godzina(1-24), readio boxes? sliders?), wyjście: 1 liczba → temperatura), controller

080603

 • udokumentowanie w wiki przykladu z edytorem, opis przejścia do logtalka
 • pokazanie thermostatu
 • ew. inne uwagi nt. użycia logtalka w kontekście przejścia z mvc/java do logtalk
 • sprawozd w wiki →beta
pl/miw/miw08_ruleruntimeo/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0