Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_ruleruntimeo:prologmodules [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Używanie modułów Prologa z obiektów Logtalk ======
 +
 +==== Problem ====
 +
 +Próba ​ wywołania kodu Javy z LogTalka. Mimo iż modul jpl bardzo dobrze się sprawdza przy tworzeniu obiektów Javy, wywoływany z standardowego kodu Prolog'​a jak widać np w tym przykładzie :
 +<code prolog>
 +
 +:​-use_module(library(jpl)).
 +
 +jpl_test:-
 + jpl_new('​javax.swing.JFrame',​ ['​Frame with dialog'​],​ F),
 + jpl_call(F,​ setLocation,​ [400, 300], _),
 + jpl_call(F,​ setSize, [400, 300], _),
 + jpl_call(F,​ setVisible, [@(true)], _),
 + jpl_call(F,​ toFront, [], _),
 + jpl_call('​javax.swing.JOptionPane',​ showInputDialog,​ [F, 'Write sth'], N),
 + jpl_call(F,​ dispose, [], _),
 + ( N == @(null) ->
 + write('​You cancelled'​);​
 + write('​You typed'​),​ write(N)
 + ),
 + nl.
 +
 +
 +
 +:-jpl_test.
 +
 +</​code>​
 + ​Działa bez zarzutu, wyświetlając okienko dialogowe. Ale już próba uruchomienia podobnego kodu w metodzie obiektu LogTalk:
 +<code prolog>
 +
 +:​-use_module(library(jpl),​[jpl_new/​3,​ jpl_call/​4]).
 +
 +:​-object(logTalkControler).
 +:​-public(toString/​0).
 +:​-public(testValue/​1).
 +:​-public(jpl_test/​0).
 +
 +:​-initialization(
 + write('​Constructor speaking'​)).
 +test(a).
 +test(b).
 +test(c).
 +value(a).
 +
 +testValue(X) :-
 + test(X),
 + value(X).
 +
 +jpl_test:-
 + jpl_new('​javax.swing.JFrame',​ ['​Frame with dialog'​],​ F),
 + jpl_call(F,​ setLocation,​ [400, 300], _),
 + jpl_call(F,​ setSize, [400, 300], _),
 + jpl_call(F,​ setVisible, [@(true)], _),
 + jpl_call(F,​ toFront, [], _).
 +
 +:​-end_object.
 +
 +
 +</​code>​
 +
 +Powoduje dość ciekawy komunikat przy próbie kompilacji w swi :
 +<​code>​
 +63 ?- logtalk_load(logTalkControler).
 +<<<​ reloading source file logTalkControler... ​
 +>>>​ compiling source file logTalkControler...
 +compiling object logTalkControler... ​
 +  WARNING! ​ These predicates are called but never defined: jpl_call/4, jpl_new/3
 +compiled object logTalkControler... ​
 +>>>​ logTalkControler source file compiled
 +  WARNING! ​ Redefining object logTalkControler
 +Constructor speaking
 +% logTalkControler.pl compiled 0.00 sec, 92 bytes
 +<<<​ logTalkControler source file reloaded
 +(1 compilation warning and 1 loading warning)
 +true.
 +
 +64 ?- logTalkControler::​jpl_test.
 +ERROR: Undefined procedure: jpl_new/3
 +ERROR: ​    ​However,​ there are definitions for:
 +ERROR: ​        ​jpl_new/​3
 +</​code>​
 +I oczywiście nie działa. Podejrzewam,​ że problem tkwi w niewłaściwie dodanym pakiecie. Ale nie udało mi się jeszcze znaleźć rozwiązania..
 +
 +===== Rozwiązanie =====
 +
 +Rozwiązaniem problemu z jest stosunkowo proste, mianowicie do wywoływania metod z pakietu należy użyć operatora **{}/1**. Inaczej LogTalk próbuje jakoś zrobić z modułu obiekt i nie zawsze to działa.
 +Także poprawne wywołanie wygląda tak :
 +<code prolog>
 +jpl_test:-
 + { jpl_new('​javax.swing.JFrame',​ ['​Frame with dialog'​],​ F) },
 +</​code>​
 +
 +A poniżej działający już poniższy przykład :
 +<code prolog>
 +
 +:​-use_module(library(jpl),​[jpl_new/​3,​ jpl_call/​4]).
 +
 +:​-object(logTalkControler).
 +:​-public(toString/​0).
 +:​-public(testValue/​1).
 +:​-public(jpl_test/​0).
 +
 +:​-initialization(
 + write('​Constructor speaking'​)).
 +test(a).
 +test(b).
 +test(c).
 +value(a).
 +
 +testValue(X) :-
 + test(X),
 + value(X).
 +
 +jpl_test:-
 + {jpl_new('​javax.swing.JFrame',​ ['​Frame with dialog'​],​ F)},
 + {jpl_call(F,​ setLocation,​ [400, 300], _)},
 + {jpl_call(F,​ setSize, [400, 300], _)},
 + {jpl_call(F,​ setVisible, [@(true)], _)},
 + {jpl_call(F,​ toFront, [], _)}.
 +
 +:​-end_object.
 +
 +
 +</​code>​
  
pl/miw/miw08_ruleruntimeo/prologmodules.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0