08.03.04

 • parsowanie xml w prologu
 • obsługa XSD w prologu
 • poczytac: graphviz, RIF

080318

 • poczytać…

080408

 • translacja HML/ARDML (produkowanego przez VARDA)
 • przykład z hekate_case_thermostat therm jako p. odn.
 • podejście:
  1. mamy plik ARDML z Vardy (axg.)
  2. parsujemy go w prologu
  3. generujemy bazę wiedzy prologową dla VARDA (ard_att/1, ard_property/1, ard_depend/2, ard_hist/2) (assert(ard_att('Thermostat'))) (czyli to, co dostaniemy po listing(ard_depend),listing(ard_attribute),listing(ard_property),listing(ard_hist).)
  4. generujemy odpowiadający mu plik DOT

http://www.swi-prolog.org/packages/sgml2pl.html load_xml_file(+File, -ListOfContent)

np:

<att name="Thermostat"/> -> assert(ard_att('Thermostat')).

080415

 • parsowanie listy

080422

 • generowanie prologu

080603

 • testy kodu dla varda, po ang, upload do wiki

080610

 • sprawozd
pl/miw/miw2008_xtt_xmlpro/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0