Rejestracja studentów w ARD

varda_model_desc :- write('The well known Thermostat case model from Negnevtisky, $Id: therm-model.pl,v 1.6 2008-03-07 09:29:35 gjn Exp $').

varda_model_student :-
	ard_att_add( 'Rejestracja' ),

 	ard_property_add( [ 'Rejestracja' ] ),

	ard_att_add( 'Seminarium' ),

 	ard_finalize( [ 'Rejestracja' ],[ 'Seminarium' ] ),
 	
    ard_att_add( 'Lista_studentow' ),
   
    ard_att_add( 'Prowadzacy' ),
   
    ard_att_add( 'Zapis_na_seminarium' ),

    ard_finalize( [ 'Seminarium'] , [ 'Lista_studentow' , 'Prowadzacy', 'Zapis_na_seminarium' ] ),
  
    ard_split( [ 'Lista_studentow' , 'Prowadzacy', 'Zapis_na_seminarium' ], 
        [ [ 'Lista_studentow' , 'Prowadzacy' ] , [ 'Zapis_na_seminarium' ] ],
        [ [ [ 'Lista_studentow' , 'Prowadzacy' ] , ['Zapis_na_seminarium' ] ] ] ),
        
        
    ard_att_add(potwierdzenie_zapisu),
        
    ard_finalize( [ 'Zapis_na_seminarium' ] , [ potwierdzenie_zapisu ] ),
   
    ard_split( [ 'Lista_studentow' , 'Prowadzacy' ],
        [  [ 'Lista_studentow' ] , [ 'Prowadzacy' ] ],
        [ [ [ 'Prowadzacy' ] , [ 'Lista_studentow' ] ] ] ),
       
  
    ard_att_add( 'Student' ),	
 	
    ard_att_add( 'Plan_studenta' ),
 	
    ard_att_add( 'Historia_seminariow' ),
 	
    ard_att_add( 'Seminarium_na_ktore_chce_sie_zapisac' ),
  
    ard_att_add( czy_moze_wziac_udzial ),
  
    ard_finalize( [ 'Lista_studentow' ] , [ 'Student' ] ),
 
    ard_finalize( [ 'Student' ], [ 'Plan_studenta' , 'Historia_seminariow' , czy_moze_wziac_udzial, 'Seminarium_na_ktore_chce_sie_zapisac' ] ),
  
 	
 	
    ard_split( ['Plan_studenta', 'Historia_seminariow' , czy_moze_wziac_udzial, 'Seminarium_na_ktore_chce_sie_zapisac' ],
       [  ['Plan_studenta' , 'Historia_seminariow' , czy_moze_wziac_udzial] , ['Seminarium_na_ktore_chce_sie_zapisac'] ] ,
       [ [ ['Plan_studenta', 'Historia_seminariow', czy_moze_wziac_udzial ] , ['Seminarium_na_ktore_chce_sie_zapisac'] ] ] ),
       
  
    ard_att_add( oplata_za_seminarium ),
  
    ard_att_add( dzien_tygodnia ),
 
    ard_att_add( 'Godzina_rozpoczecia_seminarium' ),
 
    ard_att_add( czas_trwania ),
       
    ard_finalize([ 'Seminarium_na_ktore_chce_sie_zapisac' ] , [ oplata_za_seminarium , dzien_tygodnia , 'Godzina_rozpoczecia_seminarium' , czas_trwania ] ),    
 	
 	
 	ard_split( [ oplata_za_seminarium, dzien_tygodnia, 'Godzina_rozpoczecia_seminarium' , czas_trwania ],
 	       [ [ oplata_za_seminarium ] , [ dzien_tygodnia ], [ 'Godzina_rozpoczecia_seminarium' ], [ czas_trwania ] ],
 	       [ [ [ oplata_za_seminarium ] , [ dzien_tygodnia ], [ 'Godzina_rozpoczecia_seminarium' ], [ czas_trwania ] ] ] ),
 	       
 	       
 	ard_att_add( godziny ),
 	
    ard_att_add( minuty ),       
 	
    ard_finalize( [ 'Godzina_rozpoczecia_seminarium' ] , [ godziny , minuty ] ),
 	
    ard_split( [ godziny, minuty ] , [ [ godziny ] , [ minuty ] ] , [ [ [ godziny ] , [ minuty ] ] ] ) ,
 	
 	ard_split( [ 'Plan_studenta' , 'Historia_seminariow', czy_moze_wziac_udzial ] ,
 	      [ [ 'Plan_studenta' , 'Historia_seminariow' ] , [ czy_moze_wziac_udzial ] ],
 	      [ [ [ 'Plant_studenta' , 'Historia_seminariow' ] , [ czy_moze_wziac_udzial ] ] ] ),
 	      
 	
 	ard_split( [ 'Plan_studenta' , 'Historia_seminariow' ] , 
 	       [ [ 'Historia_seminariow' ] , [ 'Plan_studenta' ] ] ,
 	       [ [ [ 'Historia_seminariow' ] , [ 'Plan_studenta' ] ] ] ),
 	       
 	
 	
 	ard_att_add( lista_seminariow ),
 	
    ard_att_add( udzial_godzinowy_w_seminarium ),
 	
    ard_finalize( [ 'Historia_seminariow' ] , [ lista_seminariow , udzial_godzinowy_w_seminarium ] ), 	
 
 	ard_att_add( 'Konkretne_zajecia' ),
 	
    ard_att_add( 'Lista_zajec' ),
 	
 	ard_finalize( [ 'Plan_studenta' ] , [ 'Konkretne_zajecia' , 'Lista_zajec' ] ),
 	
 	
 	ard_split( [ 'Konkretne_zajecia' , 'Lista_zajec' ] , 
 	    [ [ 'Konkretne_zajecia' ] , [ 'Lista_zajec' ] ] ,
 	    [ [ [ 'Konkretne_zajecia' ] , [ 'Lista_zajec' ] ] ] ),
 	    
 	
 	ard_att_add( kdzien_tygodnia ),
 	
    ard_att_add( 'KGodzina' ),
 	
    ard_att_add(kczas_trwania),
 	    
 	ard_finalize( [ ' Konkretne_zajecia ' ] , [ kdzien_tygodnia , 'KGodzina' , kczas_trwania ] ),
 	
 	ard_split( [ kdzien_tygodnia , 'KGodzina' , kczas_trwania ] ,
 	    [ [ kdzien_tygodnia ] , [ 'KGodzina' ] , [ kczas_trwania ] ] ,
 	    [ [ [ kdzien_tygodnia ] , [ 'KGodzina' ] , [ kczas_trwania ] ] ] ),
 	    
 
	ard_att_add( kgodziny ),
 	
    ard_att_add( kminuty ),       
 	
    ard_finalize( [ 'KGodzina' ] , [ kgodziny , kminuty ] ),
 	
    ard_split( [ kgodziny, kminuty ] , [ [ kgodziny ] , [ kminuty ] ] , [ [ [ kgodziny ] , [ kminuty ] ] ] ). 	     
 	
 	
:- varda_model_student.
pl/miw/miw08_ardcase_uml/ard.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0