Przebieg prac nad projektem

08.03.04

 • szukanie: case, metodol.

08.03.18

 • wstępna selekcja, sortowanie, kryteria:
  • wsparcie dla MVC
  • wykorzystanie więcej niż jednej klasy diagramów, np. beh. + kio
  • obecność jawnej specyfikacji wymagań
  • use cases
 • jeżeli to możliwe (pdf) pliki z przykładami w wiki, we wł. przestrz. nazw

08.04.08

 • VARDA, pomysleć, oglądnąć przykłady w vardzie, próbować modelować ARD, przykład termostatu

08.04.29

08.05.27

 • sprawozdanie
 • obserwacje co do ARD
 • propozycja przejścia z modelu uml/mvc → ard
pl/miw/miw08_ardcase_uml/projekt.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0