Do opisu zasobów używa się tzw. stwierdzeń (ang. statements), które składają się z:

 • Podmiotu – opisywany zasób.
 • Orzeczenia (predykatu) – nazwa cechy lub relacji dotyczącej opisywanego podmiotu.
 • Obiektu – inny zasób lub stała wartość określona mianem literału.

Sposób przedstawiania atrybutów w RDF:

< opisywany_zasob > < nazwa_atrybutu > „wartosc_atrybutu”.

Przykład opisu w RDF pewnego „zasobu”:

Zwykłe zdanie:

   Janek jest twórcą dokumentu http://www.dokumenty.org/dokument1

Zdanie RDF:

   http://www.dokumenty.org/dokument1 posiada własność twórca której wartością jest Janek

Właściwa forma RDF (musi być zakonczona kropką):

   <http://www.dokumenty.org/dokument1> <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator> „Janek”.

Graf RDF:

:pl:miw:rdf.png

Styl XML:

<?xml version="1.0"?>
 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  <rdf:Description rdf : about="subject">
    <predicate>Object</predicate>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

Nasz przykład zapisany w XML:

<?xml version="1.0"?>
 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
          xmlns:DC="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description rdf : about="http://www.dokumenty.org/dokument1">
    <DC:creator resource = "http://www.tworcy.org/janek">		
  </rdf:Description>
</rdf : RDF>

Użyty jest tu predykat pochodzący z “biblioteki” Dublin Core (słownictwo zdefiniowane do opisu metadanych różnych dokumentów - w szczególności bibliotecznych: daty utworzenia, autora itp.). Jest to oznaczone w korzeniu dokumentu (którym jest zawsze znacznik rdf:RDF). Podmioty definiujemy znacznikiem rdf:Description z atrybutem rdf:abort zawierającym URI zasobu. Zdania opisujące ten podmiot są zapisywane jako węzły potomne. Obiekty, które są jednocześnie zasobami zapisujemy w postaci węzła skróconego z URI tego zasobu umieszczonym w atrybucie rdf:resorce.

Powrót

pl/miw/miw08_hml_rules/rdf/rdfexample.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0