Dokumentacja RIF przedstawia dwa rodzaje składni. Są to tzw:

 • Presentation syntax – Używana w formalnych definicjach, szczególnie dla semantyki.
 • XML syntax - Jest to tzw. XML serialization składni prezentacji. Kluczowe cechy tej składni wywodzą się ze składni prezentacji, lecz niektóre aspekty związane z wymianą reguł nie mają swoich odpowiedników w presentation syntax.

Atrybut to parametr zawierający dodatkowe informacje o elemencie struktury logicznej identyfikowanym przez dany znacznik.

Sposób przedstawiania atrybutów w Presentation syntax :

   nazwa_atrybutu->wartość_atrybutu^^type

Sposób przedstawiania atrybutów w XML syntax:

   <slot><Const>nazwa_atrybutu</Const><Var type=””>wartość_atrybutu</Var></slot> 

Przykład:

 • Presentation syntax
   author^^rif:local -> ?Author
   price^^rif:local -> 49^^xsd:integer
 • XML syntax
    <slot><Const type="rif:local">author</Const><Var>Author</Var></slot>
    <slot><Const type="rif:local">price</Const><Const type="xsd:integer">49</Const></slot>

Prefix xsd: oznacza przestrzeń nazw XML http://www.w3.org/2001/XMLSchema#, a prefix rif: URI przestrzeni nazw RIF http://www.w3.org/2007/rif# . rif:local (dla stałych symboli niewidocznych poza daną formułą rif).

RIF RDF oraz OWL Kompatybilność

RIF definiuje sposób przenoszenia regół w sieci. Reguły wymieniane poprzez RIF mogą się odnosić się do zewnętrznych źródeł danych i mogą bazować na pewnych modelach które są reprezentowane za pomocą języków różnych od RIF np: RDF , RDFS, OWL. Dokument http://www.w3.org/TR/rif-rdf-owl określa kompatybilność RIF i RDF(S). Przyszła wersja tego dokumentu będzie również określać kompatybilność z ontologią OWL.

 • Zgodność pomiędzy stałymi symbolami w RIF oraz nazwami w RDF graphs np.:
   RDF -  "literal string"
   RIF -  "literal string"^^xsd:string
 • Zgodność pomiędzy zdaniami w RDF (trojki postaci: s p o) i pewnymi rodzajami formuł w RIF (formula w postaci: s'[p' → o'], gdzie s', p', oraz o' są symbolami RIF zgodnymi odpowiednio z symbolami RDF’a s, p, oraz o), np.:

RDF triple:

   john uncleOf marry

Formuła RIF frame:

   "john"^^rif:iri["uncleOf"^^rif:iri -> "mary"^^rif:iri]

Powrót

pl/miw/miw08_hml_rules/rif/rifattribute.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0