Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_java:interprolog [2008/05/26 01:19]
miw
pl:miw:miw08_prolog_java:interprolog [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 81: Linia 81:
 } }
 </​code>​ </​code>​
 +
 +
 +
 +
  
 ==== 3. Instrukcja uruchomienia systemu eksperckiego. ==== ==== 3. Instrukcja uruchomienia systemu eksperckiego. ====
  
-Opis uruchomienia ​powyższego ​kodu: +Opis uruchomienia kodu (z rozdziału 2)
-  - Powyższy kod należy skopiować np. do notatnika i zapisać go pod nazwą **CarJPL.java**.+  - Powyższy kod należy skopiować np. do notatnika i zapisać go pod nazwą **CarInterProlog.java** ​oraz należy zmienić ścieżkę (w kodzie) do pliku uruchomieniowego prologu w konstruktorze SWISubprocessEngine() na ścieżkę na danej maszynie, jeżeli jest inna (czyli należy zmienić napis **C:​\\Programme\\pl\\bin\\plcon.exe**).
   - Do tego samego katalogu w którym zapisaliśmy powyższy plik należy zapisać plik **car.pl** oraz **getyesno.pl** (pliki można poprać [[pl:​prolog:​prolog_lab:​prolog_lab_2#​cwiczenieprosty_system_ekspertowy|tutaj]]).   - Do tego samego katalogu w którym zapisaliśmy powyższy plik należy zapisać plik **car.pl** oraz **getyesno.pl** (pliki można poprać [[pl:​prolog:​prolog_lab:​prolog_lab_2#​cwiczenieprosty_system_ekspertowy|tutaj]]).
   - Należy na konsoli wejść do katalogu, gdzie znajdują się pliki z naszymi programami.   - Należy na konsoli wejść do katalogu, gdzie znajdują się pliki z naszymi programami.
-  - Należy wywołać następujące polecenie (w konsoli): **javac -cp SWI_HOME\lib\jpl.jar CarJPL.java**,​ gdzie SWI_HOME ​jest katalogiem, w którym znajduje się SWI Prolog ​(czyli np. C:\Program Files\pl). +  - Należy wywołać następujące polecenie (w konsoli): **javac -cp INTERPROLOG_HOME\interprolog.jar CarJPL.java**,​ gdzie INTERPROLOG ​jest katalogiem, w którym znajduje się InterProlog ​(czyli np. C:\Programy\interprolog212). 
-  - Powyższy kod jest skompilowany i gotowy do uruchomienia. Aby go uruchomić należy w konsoli wywołać następujące polecenie: **java -cp SWI_HOME\lib\jpl.jar;"​." ​CarJPL**, gdzie SWI_HOME ​jest katalogiem, w którym znajduje się SWI Prolog ​(czyli np. C:\Program Files\pl).+  - Powyższy kod jest skompilowany i gotowy do uruchomienia. Aby go uruchomić należy w konsoli wywołać następujące polecenie: **java -cp INTERPROLOG_HOME\interprolog.jar;"​." ​CarInterProlog**, gdzie INTERPROLOG ​jest katalogiem, w którym znajduje się InterProlog ​(czyli np. C:\Programy\interprolog212).
  
pl/miw/miw08_prolog_java/interprolog.1211757578.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0