import alice.tuprolog.* ;
import java.io.FileInputStream ;
 
public class Test2P {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  Prolog engine = new Prolog() ;
  SolveInfo info = engine.solve("append([1],[2,3],X).") ;
  System.out.println(info.getSolution()) ;
  Theory theory = new Theory(new FileInputStream("car.pl")) ;
  try {
    engine.setTheory(theory) ;
  }
  catch(InvalidTheoryException ex) {
    System.out.println("Error :/") ;
  }
  SolveInfo info1 = engine.solve("start.") ;
  System.out.println(info1.getSolution()) ;
 }
}

Opis uruchomienia powyższego kodu:

 1. Powyższy kod należy skopiować np. do notatnika i zapisać go pod nazwą Test2P.java.
 2. Do tego samego katalogu w którym zapisaliśmy powyższy plik należy zapisać plik car.pl oraz getyesno.pl (pliki można poprać tutaj).
 3. Należy na konsoli wejść do katalogu, gdzie znajdują się pliki z naszymi programami.
 4. Należy wywołać następujące polecenie (w konsoli): javac -cp 2P_HOME\lib\2p.jar Test2P.java, gdzie 2P_HOME jest katalogiem, w którym znajduje się wypakowany katalog TuProlog (czyli np. C:\TuProlog\2p-2.1).
 5. Powyższy kod jest skompilowany i gotowy do uruchomienia. Aby go uruchomić należy w konsoli wywołać następujące polecenie: java -cp 2P_HOME\lib\2p.jar;„.” Test2P, gdzie 2P_HOME jest katalogiem, w którym znajduje się wypakowany katalog TuProlog (czyli np. C:\TuProlog\2p-2.1).
pl/miw/miw08_prolog_java/tuprolog.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0