08.03.04

 • zbieranie materiałów

080318

 • selekcja (co odpada i dlaczego → np. brak dostępu do narzędzi)
 • klasyfikacja: podobieństwa i różnice → klasy

080401

 • próba zrobienia car, ew przerobienia istn. przykładów dla 2 środowisk?
 • dokładny opis uruchom kodu pod win i linux! prolog+jdk
 • pliki z kodem do pobrania z wiki →namespace

080415

 • j.w. interprolog

080429

 • jpl → minihowto(helloworld)
 • tuprolog
 • porównujemy: funkcjonalnośc (czy taka sama/inna?), sposób implementacji funkcjonalności
 • synchronizacja? buforowanie?

080527

 • skończyć z interprolog
 • nagłówki na stronach z przykładami
 • różnice: dla programisty (jak tego uzyć), w architekturze (linkowanie,instalacja,uruchamianie) (jak to działa)

080603

 • uruchom na linuxie
 • instrukcje
 • beta…
pl/miw/miw08_prolog_java/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0