import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import com.ugos.JIProlog.engine.JIPEngine;
import com.ugos.JIProlog.engine.JIPQuery;
import com.ugos.JIProlog.engine.JIPSyntaxErrorException;
import com.ugos.JIProlog.engine.JIPTerm;
import com.ugos.JIProlog.engine.JIPTermParser;
 
 
public class HelloWorld {
 
	public static void main(String [] args) {
 
		JIPEngine engine = new JIPEngine() ;
		JIPTerm query = null ;
		try {
			JIPTermParser parser = engine.getTermParser() ;
			query = parser.parseTerm("start.") ;
			FileInputStream stream = new FileInputStream("D:\\AGH\\SemestrVIII\\Metody Inzynierii Wiedzy\\" +
			"Laboratorium\\car.pl") ;
			engine.consultStream(stream, "car.pl") ;
		} catch (JIPSyntaxErrorException e) {
			e.printStackTrace() ;
			System.exit(0) ;
		} catch (FileNotFoundException e) {
			e.printStackTrace() ;
		}
 
		JIPQuery jipQuery = engine.openSynchronousQuery(query) ;
		JIPTerm solution ;
 
		while(jipQuery.hasMoreChoicePoints()) {
			solution = jipQuery.nextSolution() ;
			System.out.println(solution) ;
		}
	}
}

Uruchamia plik car.pl, ale niestety w while powstaje nieskończona pętla (nie zatrzymuje się w momencie pobrania odpowiedzi od użytkownika).

Dodatkowo przed pojawieniem się fragmentu kodu jipQuery.hasMoreChoicePoints() za każdym razem wyskakuje okienko: :pl:miw:miw08_prolog_java:okno_shareware.png

Wygląda na to, że jest to shareware :-/ (albo po części shareware, a po części freeware).

pl/miw/miw08_prolog_java/jiprolog.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0