Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:combinations_with_repeated [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Combinations with repeated ======
 +{{tag>​combinatorics}}
 +===== Description =====
 +Program calculates combinations with repeated elements.
 +
 +**Source**: ​ Guide to Prolog Programming (on-line tutorial)
 +===== Download =====
 +Program source code: {{combinations_with_repeated.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +comb_rep(0,​_,​[]).
 +comb_rep(N,​[X|T],​[X|RComb]):​-N>​0,​N1 is N-1,​comb_rep(N1,​[X|T],​RComb).
 +comb_rep(N,​[_|T],​RComb):​-N>​0,​comb_rep(N,​T,​RComb).</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/combinations_with_repeated.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0