Write predicate

Description

Writing elements from list

Source: PROLOG str. 48 Wydawnictwo PLJ Warszawa 1991 ISBN 83-85190-63-5

Download

Program source code: write_predicate.pl

Listing

ksiazka(122333, ['Faraon', 'Boleslaw Prus', 1955]).
ksiazka(234557, ['Dziady', 'Adam Mickiewicz', 1980]).
ksiazka(345678, ['Lalka', 'Boleslaw Prus', 1968]).
 
 
 
wypisz_t([]) :- nl.
wypisz_t([H|T]) :- write(H), tab(2), wypisz_t(T).

Comments

RTERR: wypisz_t/1: Undefined procedure: wypisz/1 zamiana na wypisz_t/1

pl/prolog/pllib/write_predicate.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0