Older

Description

Source: PROLOG str. 31 Wydawnictwo PLJ Warszawa 1991 ISBN 83-85190-63-5

Download

Program source code: older.pl

Listing

urodzony(jan, 1974).
urodzony(ludwik, 1979).
urodzony(maciej, 1960).
urodzony(grzegorz, 1975).
 
starszy(X, Y) :- urodzony(X, A), urodzony(Y, B), A < B.

Comments

pl/prolog/pllib/older.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0