Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:cryptoarithmetic_puzzle [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Cryptoarithmetic puzzle ======
 +{{tag>​puzzle CLP}}
 +===== Description =====
 +A cryptarithmetic puzzle in CLP(FD).
 +
 +**Source**: ​ PROLOG programming for artificial intelligence,​ 3rd Edition, Harlow, 2001, ISBN 0-201-40375-7.
 +===== Download =====
 +Program source code: {{cryptoarithmetic_puzzle.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +% Figure 14.8  A cryptarithmetic puzzle in CLP(FD).
 +
 +
 +% Cryptarithmetic puzzle DONALD+GERALD=ROBERT in CLP(FD)
 +
 +solve( [D,​O,​N,​A,​L,​D],​ [G,​E,​R,​A,​L,​D],​ [R,​O,​B,​E,​R,​T]) ​ :-
 +  Vars = [D,​O,​N,​A,​L,​G,​E,​R,​B,​T], ​                    % All variables in the puzzle
 +  domain( Vars, 0, 9),                              % They are all decimal digits
 +  all_different( Vars), ​                            % They are all different
 +  100000*D + 10000*O + 1000*N + 100*A + 10*L + D  +
 +  100000*G + 10000*E + 1000*R + 100*A + 10*L + D  =
 +  100000*R + 10000*O + 1000*B + 100*E + 10*R + T,
 +  labeling( [], Vars).
 +
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/cryptoarithmetic_puzzle.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0