Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:dcg_tree [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Dcg tree ======
 +{{tag>​DCG linguistics trees}}
 +===== Description =====
 +A DCG computing a parse tree
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{dcg_tree.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +        sentence(sentence(NP,​VP)) --> noun_phrase(NP),​ verb_phrase(VP).
 +
 +        noun_phrase(np(D,​N)) --> determiner(D),​ noun_phrase2(N).
 +        noun_phrase(np(N)) --> noun_phrase2(N).
 +
 +        noun_phrase2(np2(A,​N)) --> adjective(A),​ noun_phrase2(N).
 +        noun_phrase2(np2(N)) --> noun(N).
 +
 +        verb_phrase(vp(V)) --> verb(V).
 +        verb_phrase(vp(V,​N)) --> verb(V), noun_phrase(N).
 +
 +%       ​Vocabulary
 +
 +        determiner(det(the)) --> [the].
 +        determiner(det(a)) --> [a].
 +
 +        noun(noun(pieplate)) --> [pieplate].
 +        noun(noun(surprise)) --> [surprise].
 +
 +        adjective(adj(decorated)) --> [decorated].
 +
 +        verb(verb(contains)) --> [contains].
 +
 +%      Program 19.7:  A DCG computing a parse tree
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/dcg_tree.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0