Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:delete_element [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Delete element ======
 +{{tag>​lists}}
 +===== Description =====
 +Deleting all occurrences of an element from a list.
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{delete_element.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 + delete(List,​X,​HasNoXs) :-
 + The list HasNoXs is the result of removing all
 + occurrences of X from the list List.
 +*/
 +
 + delete([X|Xs],​X,​Ys) :- delete(Xs,​X,​Ys).
 + delete([X|Xs],​Z,​[X|Ys]) :- X \== Z, delete(Xs,​Z,​Ys).
 + delete([],​X,​[]).
 +
 +% Program 3.18: Deleting all occurrences of an element from a list
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/delete_element.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0