Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:depth-first_search_3 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Depth-first search 3 ======
 +{{tag>​trees searching}}
 +===== Description =====
 +A depth-limited,​ depth-first search program.
 +
 +**Source**: ​ PROLOG programming for artificial intelligence,​ 3rd Edition, Harlow, 2001, ISBN 0-201-40375-7.
 +===== Download =====
 +Program source code: {{depth-first_search_3.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +% Figure 11.8   A depth-limited,​ depth-first search program.
 +
 +
 +% depthfirst2( Node, Solution, Maxdepth):
 +%   ​Solution is a path, not longer than Maxdepth, from Node to a goal
 +
 +depthfirst2( Node, [Node], _)  :-
 +   goal( Node).
 +
 +depthfirst2( Node, [Node | Sol], Maxdepth) ​ :-
 +   ​Maxdepth > 0,
 +   s( Node, Node1),
 +   Max1 is Maxdepth - 1,
 +   ​depthfirst2( Node1, Sol, Max1).
 +
 +
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/depth-first_search_3.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0