Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:game_framework [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Game framework ======
 +{{tag>​game framework}}
 +===== Description =====
 +Framework for Game Playing.
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{game_framework.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 +   ​play(Game) :- Play game with name Game.
 +*/
 +     ​play(Game) :- 
 + initialize(Game,​Position,​Player), ​
 + display_game(Position,​Player),​
 + play(Position,​Player,​Result).
 +
 +     ​play(Position,​Player,​Result) :- 
 +        game_over(Position,​Player,​Result),​ !, announce(Result).
 +     ​play(Position,​Player,​Result) :-
 +        choose_move(Position,​Player,​Move),​
 +        move(Move,​Position,​Position1),​
 +        display_game(Position1,​Player), ​
 +        next_player(Player,​Player1),​
 +        !, play(Position1,​Player1,​Result).
 +
 +%   ​Program 20.8 : Framework for Game Playing.
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/game_framework.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0