Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:hanoi [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Hanoi ======
 +{{tag>​problem_solving}}
 +===== Description =====
 +Program solve hanoi towers problem
 +
 +{{:​prolog:​pllib:​hanoi.png|}}
 +
 +**Source**: ​ PrologTutorial (on-line tutorial
 +
 +
 +
 +===== Download =====
 +Program source code: {{hanoi.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +move(1,​X,​Y,​_) :​-  ​
 +
 +    write('​Move top disk from '​), ​
 +
 +    write(X), ​
 +
 +    write('​ to '​), ​
 +
 +    write(Y), ​
 +
 +    nl. 
 +
 +move(N,​X,​Y,​Z) :- 
 +
 +    N>​1, ​
 +
 +    M is N-1, 
 +
 +    move(M,​X,​Z,​Y), ​
 +
 +    move(1,​X,​Y,​_), ​
 +
 +    move(M,​Z,​Y,​X).
 +
 +
 +
 +% ?- move(3,​left,​right,​center).</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/hanoi.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0