Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:insert_into_tree [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Insert into tree ======
 +{{tag>​trees}}
 +===== Description =====
 +Inserting element to a binary tree as a leaf
 +
 +**Source**: ​ PROLOG programming for artificial intelligence,​ 3rd Edition, Harlow, 2001, ISBN 0-201-40375-7.
 +===== Download =====
 +Program source code: {{insert_into_tree.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +% Figure 9.10  Inserting an item as a leaf into the binary dictionary.
 +
 +% addleaf( Tree, X, NewTree):
 +%   ​inserting X as a leaf into binary dictionary Tree gives NewTree
 +
 +addleaf( nil, X, t( nil, X, nil)).
 +
 +addleaf( t( Left, X, Right), X, t( Left, X, Right)).
 +
 +addleaf( t( Left, Root, Right), X, t( Left1, Root, Right)) ​ :-
 +  gt( Root, X),
 +  addleaf( Left, X, Left1).
 +
 +addleaf( t( Left, Root, Right), X, t( Left, Root, Right1)) ​ :-
 +  gt( X, Root),
 +  addleaf( Right, X, Right1).
 +
 +gt(X,​Root):​-X>​Root.
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/insert_into_tree.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0