Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:list_prefix_suffix [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== List prefix suffix ======
 +{{tag>​lists recursion}}
 +===== Description =====
 +Prefixes and suffixes of a list
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{list_prefix_suffix.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 + prefix(Prefix,​List) :- Prefix is a prefix of List.
 +*/
 +
 + prefix([],​Ys).
 + prefix([X|Xs],​[X|Ys]) :- prefix(Xs,​Ys).
 +
 +/*
 + suffix(Suffix,​List) :- Suffix is a suffix of List.
 +*/
 +
 + suffix(Xs,​Xs).
 + suffix(Xs,​[Y|Ys]) :- suffix(Xs,​Ys).
 +
 +% Program 3.13: Prefixes and suffixes of a list
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/list_prefix_suffix.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0