Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:list_sum [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== List sum ======
 +{{tag>​arithmetic lists}}
 +===== Description =====
 +Determining the length of a list using stack. ​
 +
 +**Source**: ​ PROLOG str. 195 Wydawnictwo PLJ Warszawa 1991 ISBN 83-85190-63-5
 +===== Download =====
 +Program source code: {{list_sum.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +suma([], Sum, Sum, Ilosc, Ilosc).
 +suma([H|T], Sum, Sum1, Ilosc, Ilosc1) :- Nilosc is Ilosc + 1,
 +Nsuma is Sum1 + H, suma(T, Sum, Nsuma, Ilosc, Nilosc).
 +
 +test :- suma([1, 2, 3, 4, 4, 5], S, 0, Ilosc, 0).</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/list_sum.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0