Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:lists_merging [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Lists merging ======
 +{{tag>​lists cut}}
 +===== Description =====
 +Merging lists with cuts
 +
 +**Source**: ​ The Art of Prolog
 +===== Download =====
 +Program source code: {{lists_merging.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +/*
 +   ​mymerge(Xs,​Ys,​Zs) :- 
 + Zs is an ordered list of integers obtained from merging
 + the ordered lists of integers Xs and Ys.
 +*/
 +     ​mymerge([X|Xs],​[Y|Ys],​[X|Zs]) :-
 + X < Y, !, mymerge(Xs,​[Y|Ys],​Zs).
 +     ​mymerge([X|Xs],​[Y|Ys],​[X,​Y|Zs]) :-
 + X =:= Y, !, mymerge(Xs,​Ys,​Zs).
 +     ​mymerge([X|Xs],​[Y|Ys],​[Y|Zs]) :-
 + X > Y, !, mymerge([X|Xs],​Ys,​Zs).
 +     ​mymerge(Xs,​[],​Xs) :- !.
 +     ​mymerge([],​Xs,​Xs) :- !.
 +
 +%  Program 11.2    Merging with cuts
 +
 +
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/lists_merging.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0