Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:matrix_add [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Matrix add ======
 +{{tag>​math matrix}}
 +===== Description =====
 +Adding two matrixs ​
 +
 +**Source**: ​ PROLOG str. 201 Wydawnictwo PLJ Warszawa 1991 ISBN 83-85190-63-5
 +===== Download =====
 +Program source code: {{matrix_add.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +dodm([L1|O1],​ [L2|O2], [L3|O3]) :- dod1(L1, L2, L3), dodm(O1, O2, O3).
 +dodm([], [], []).
 +dod1([L1|O1],​ [L2|O2], [L3|O3]) :- L3 is L1 + L2, dod1(O1, O2, O3).
 +dod1([], [], []).
 +
 +test :- dodm([[1, 3], [4, 5]], [[6, 3], [6, 8]], M).</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/matrix_add.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0