Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:prolog:pllib:matrix_transposition [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Matrix transposition ======
 +{{tag>​matrix}}
 +===== Description =====
 +Matrix translation
 +
 +**Source**: ​ PROLOG str. 203 Wydawnictwo PLJ Warszawa 1991 ISBN 83-85190-63-5
 +===== Download =====
 +Program source code: {{matrix_transposition.pl}}
 +===== Listing =====
 +<code prolog>
 +transp(A, B) :- dlug(A, N), pusta(N, T, 0), t2(A, T, B).
 +
 +t1([X|Y], [G|O], [Z|U]) :- append(G, [X], Z), t1(Y, O, U), !.
 +t1([], [], []) :- !.
 +t2([L1|G1], L, V) :- t1(L1, L, K), t2(G1, K, V), !.
 +t2([], L, L).
 +dlug([G|_], N) :- d11(G, 0, N).
 +d11([], X, X).
 +d11([_|T], I, N) :- J is I + 1, d11(T, J, N).
 +
 +pusta(N, [], N).
 +pusta(J, [[]|O], I) :- Jn is I + 1, pusta(J, O, Jn), !.
 +
 +test :- transp([[3, 8, -4], [5, -2, 4]], T)
 +</​code>​
 +===== Comments =====
  
pl/prolog/pllib/matrix_transposition.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0